Partie polityczne w Polsce nie posługiwały się antyunijną retoryką podczas kampanii wyborczej, ale trzeba pamiętać, że zagadnienia związane z UE znajdowały się w tym roku na dalszym planie. Główną rolę odgrywały kwestie wewnętrzne. Jeżeli chodzi o UE, w Polsce podkreśla się znaczenie pomocy z unijnych funduszy, chociaż nie powinny one być celem samym w sobie, lecz środkiem do jego osiągnięcia. Częściej należałoby stawiać pytanie, co chcemy wnieść do Europy i w jaki sposób ją współtworzyć - stwierdziła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, cytowana w artykule "Wybory pod znakiem tęsknoty za bezpieczeństwem" ("Wahlkampf mit der Sehnsucht der Sicherheit") na łamach "Wiener Zeitung".

Więcej

Debatę Ewy Kopacz i Beaty Szydło należy ocenić jako wyrównaną, ale jej poziom merytoryczny pozostawiał wiele do życzenia. Zabrakło pogłębionej wizji Polski w perspektywie najbliższych lat, dyskusji o strategicznych kierunkach rozwoju kraju. Debatowano na temat bieżących zagadnień, zamiast skupić się na kluczowych kwestiach. Od liderek wiodących ugrupowań należałoby oczekiwać: wyjaśnienia własnej roli w polityce, programu reprezentowanych partii, a także pomysłu na rozwój Polski i jej aktywność na arenie międzynarodowej. Nie usłyszeliśmy, jakim krajem ma być Polska w Europie i na świecie - oceniła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "Pierwsze śniadanie" na antenie Radia TOK FM.

Więcej

Osoby uciekające z Syrii i Iraku kierują się głównie w kierunku Turcji, lecz rządowi w Ankarze nie zależy, by migranci pozostawali w tym kraju na dłużej. Przeciwnie - Turcja przymyka oko na szczelność swoich granic, umożliwiając uchodźcom przedostawanie się z jej terytorium do innych państw. Dotyczy to zwłaszcza granicy turecko-greckiej, przez którą migranci przechodzą do UE. Takie działania Ankary nie mogą podobać się krajom najmocniej dotkniętym skutkami napływu uchodźców, m.in. Niemcom. Rozwiązaniu tego problemu służy pierwsza od blisko trzech lat wizyta kanclerz Angeli Merkel w Turcji - stwierdziła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w wypowiedzi dla "Wiadomości" TVP1.

Więcej

Wbrew medialnym doniesieniom, kryzys migracyjny nie postawił pod znakiem zapytania przyszłości Unii Europejskiej. Jest to, bez wątpienia, duże wyzwanie dla UE, lecz w kilku aspektach doprowadziło ono do konsolidacji Europy. Podjęto m.in. decyzje dotyczące kwot uchodźców i poczyniono kolejne kroki na rzecz wypracowania wspólnej polityki migracyjnej. O pogłębianiu europejskiego partnerstwa świadczą też m.in. plany integracji rynków kapitałowych i rynku cyfrowego. Są to kroki w dobrą stronę, ponieważ w trudnych czasach UE nie może odejść od głównych zasad - wspólnotowości i działania w ramach unijnych instytucji - stwierdziła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, na antenie Polsat News 2.

Więcej

W ciągu dwóch ostatnich dekad środki finansowe i wytyczne z UE zastępowały Polsce strategiczną wizję rozwoju. Obecnie musi się to zmienić, niezbędne jest samodzielne definiowanie priorytetowych kierunków. W wyniku projektu "RE-START", realizowanego przez ośrodek THINKTANK, zwróciliśmy uwagę na konieczność zwiększenia potencjału kapitału ludzkiego i społecznego. Dotyczy to m.in. powstrzymania fali emigracji młodych Polaków. Niezbędne jest też odważne postawienie na innowacyjne sektory gospodarki - także po to, by skuteczniej budować międzynarodową markę kraju - oceniła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM i partner w ośrodku THINKTANK, na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia.

Więcej

W wyniku zdecydowanych posunięć m.in. na Ukrainie i w Syrii Rosja stała się wiodącym globalnym graczem politycznym. Głównym problemem świata zachodniego jest przy tym fakt, że to Moskwa narzuca inicjatywę, a decyzje UE i USA, zaskoczonych asertywnością Rosji, stanowią odpowiedź na jej działania. Sposobem, by skuteczniej przeciwstawiać się Kremlowi jest większa aktywność Europy i Stanów Zjednoczonych, lecz trudno o przełomowe inicjatywy, gdy na Zachodzie uwidaczaniają się wewnętrzne podziały. Dzieje się tak chociażby na forum UE - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "Magazyn Europejski" na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia.

Więcej

PARTNERZY