Ustrój, który mamy w Europie jest mocno niedoskonały. Najbogatsi lokują coraz więcej kapitału, a najbiedniejsi są w coraz gorszej sytuacji - pogłębiają się kontrasty ekonomiczne i społeczne. Zwycięstwo SYRIZY w wyborach w Grecji to częściowa próba odpowiedzi na tę sytuację, ale tendencje do umacniania się radykalnych ugrupowań obserwujemy też m.in. w Hiszpanii, Portugalii czy Francji. Kwestia Grecji jest zatem istotna, lecz właściwe pytanie dotyczy tego, jak europejska lewica zachowa się wobec Rosji, grającej na pogłębianie podziałów w UE - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "Świat w powiększeniu" na antenie Polskiego Radia 24.

Więcej

W perspektywie finansowej UE 2014-20 polskie samorządy otrzymały nawet więcej środków z Polityki Spójności, niż do tej pory. To są wielkie sumy, ale trzeba pamiętać, że Polska miała do wykonania podwójnie trudne zadanie. Z jednej strony pieniądze przeznaczono na nadrobienie zaległości (np. budowę dróg), a z drugiej musimy dostosowywać się do zmian, które przynosi świat. Chodzi tu głównie o rozwój nowych technologii, co oznacza zarówno szanse, jak też wyzwania - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "Fundusze europejskie - nowa perspektywa" na antenie radiowej Jedynki. W dyskusji wziął także udział dr Jerzy Kwieciński, Prezes Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości.

Więcej

Transatlantyckie Porozumienie o Handlu i Inwestycjach (TTIP) mogło ustanowić złotą zasadę dla reguł światowego handlu, ale nie zrobi tego. Mogło dać nowy impuls Zachodowi i być ekonomicznym odpowiednikiem NATO, lecz nie będzie. Zamiast tego Niemcy ugrzęzły w irracjonalnych debatach, a Stany Zjednoczone, zajęte rywalizacją z Chinami, główną energię inwestują w Porozumienie Transpacyficzne (TPP) - powiedział dr Bartłomiej Nowak, ekspert CSM, podsumowując rok 2014 w radiu TOK FM. Gośćmi audycji „Światopodgląd” byli również dr Agnieszka Bryc (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) i Adam Balcer (Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski).

Więcej

Pamiętajmy, że pieniądze to nie jedyna rzecz, która powinna nam się kojarzyć z Europą. Unia to nie bankomat. Poza tym, my także dopłacamy do jej budżetu, więc to częściowo nasze pieniądze, które do Polski wracają. Ciągle bierzemy z tej "wspólnej kasy" nieco więcej, niż inni, ale już za parę lat to się zmieni, bo nasz kraj ma coraz lepsze wyniki. I wówczas np. nie będą nam już przysługiwały w takiej skali fundusze z polityki spójności. Warto też pamiętać, że Polska ma obecnie wpływ na kształtowanie polityk unijnych. Przedtem byliśmy tylko biorcą funduszy, instrukcji czy wytycznych – powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji „Gospodarka dla każdego” na antenie Polskiego Radia 24.

Więcej

Dostrzegam większe zaangażowanie rządu we wspieranie wychodzenia polskich przedsiębiorców na zagraniczne rynki. Coraz więcej polskich firm zauważa też konieczność szukania nowych możliwości w związku z trudną sytuacją m.in. na Zachodzie, ale także w Rosji. Warto przy tym zaznaczyć, że w dzisiejszych czasach wcale nie trzeba być wielką korporacją, by uprawiać biznes w skali globalnej. Najważniejsze, że polscy politycy zdali sobie sprawę, że gospodarka to nie jest tylko slogan powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, w audycji EKG (Ekonomia, Kapitał, Gospodarka) na antenie Radia TOK FM.

Więcej

Polska była i jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a zatem trudno nie wspierać sojusznika w sytuacji podwyższonego zagrożenia bądź wojny. Pytanie, jak daleko powinno rozciągać się w takim przypadku zaufanie do sojusznika. Skończyły się już czasy błogiego spokoju w Europie, gdy mieliśmy wrażenie, że nic nam nie zagraża. Obecnie odczuwamy niepokój, a nawet lęk - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, w audycji "Popołudnie z Jedynką". W dyskusji wzięli także udział prof. Longin Pastusiak - amerykanista i były Marszałek Senatu RP oraz Philip Earl Steele - amerykański politolog i pisarz.

Więcej

PARTNERZY