Polityka zagraniczna Polski prowadzona przez nowy rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie najpewniej umiarkowana, lecz w kilku obszarach można spodziewać się zmiany rozłożenia akcentów. Należy oczekiwać, że PiS poświęci więcej uwagi regionowi Europy Środkowej jako strategicznemu kierunkowi aktywności dyplomatycznej Warszawy. W tym kontekście dwiema najważniejszymi strukturami powinny być Grupa Wyszehradzka oraz Trójkąt Weimarski. Ponadto, nowy rząd podejmie bardziej aktywne działania na rzecz kształtowania priorytetów polityki UE m.in. wobec Ukrainy - stwierdziła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "Państwo to my" na antenie Polsat News.

Więcej

Budowanie murów na granicach państw UE nie doprowadzi do rozwiązania kryzysu migracyjnego. Jeżeli Europa pragnie skuteczniej odpowiadać na tego typu wyzwania, powinna podjąć działania na trzech płaszczyznach jednocześnie. Po pierwsze, należy uszczelnić granice zewnętrzne Unii, by móc w większym stopniu kontrolować napływ migrantów. Po drugie, trzeba zintensyfikować wysiłki dyplomatyczne UE w celu ustabilizowania sytuacji w krajach dotkniętych konfliktami. Po trzecie - niezbędne jest wprowadzenie bardziej spójnych i przejrzystych uregulowań dotyczących europejskiej polityki migracyjnej - stwierdziła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "Polska i świat" na antenie radiowej Jedynki.

Więcej

Do niedawna nikt w Europie nie był w stanie przewidzieć, że Stary Kontynent zostanie dotknięty tak poważnym kryzysem migracyjnym. Do pewnego stopnia można było oczekiwać zwiększonego napływu imigrantów, lecz nie sytuacji, w której państwa obawiają się o swoje bezpieczeństwo i wewnętrzną stabilność. Zawarta w traktacie lizbońskim klauzula solidarności zakłada udzielenie zagrożonemu krajowi wszelkich dostępnych środków, w tym wojskowych, ale tego zapisu z pewnością nie wprowadzono w kontekście migracji. Powołanie się na tę klauzulę np. przez Słowenię byłoby precedensem - oceniła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w wypowiedzi dla "Panoramy" TVP.

Więcej

Polska, podobnie jak pozostałe kraje Unii Europejskiej, podlega stałemu monitoringowi m.in. pod względem warunków prowadzenia biznesu oraz pracy administracji publicznej. W ostatnich latach najczęściej powtarzającym się postulatem wobec naszego kraju było uproszczenie skomplikowanych procedur biurokratycznych w celu uwolnienia potencjału gospodarczego. Udaje nam się coraz skuteczniej wypełniać te zalecenia, o czym świadczy m.in. awans Polski na 25. miejsce na świecie w rankingu "Doing Business". Jest to najwyższa pozycja w historii - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "EKG" na antenie Radia TOK FM.

Więcej

Od rządu Prawa i Sprawiedliwości można oczekiwać pewnej zmiany akcentów w polityce zagranicznej Polski. Warszawa prawdopodobnie będzie starała się być bardziej aktywna w regionie Europy Środkowej i zacieśniać współpracę z sąsiednimi państwami - krajami Grupy Wyszehradzkiej, bałtyckimi i nordyckimi w celu wzmocnienia swej pozycji na forum Unii Europejskiej, a także w stosunkach z Rosją. Priorytetowymi zagadnieniami poruszanymi przez Polskę w kontaktach z przywódcami państw regionu będą kwestie bezpieczeństwa oraz pożądany model relacji UE z Moskwą - oceniła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, cytowana na łamach litewskiego portalu "Verslo žinios" (vz.lt).

Więcej

Jednym z problemów polskich firm na zagranicznych rynkach jest to, że nasze przedsiębiorstwa próbują działać w sposób intuicyjny. Tymczasem w celu unikania ryzyka potrzeba przede wszystkim wiedzy - solidnego rozpoznania sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej, a także uwarunkowań kulturowych w państwie interesującym daną firmę. Kluczowym elementem sukcesu jest również sytuacja w Polsce, ponieważ trudno będzie robić dobre interesy za granicą, jeśli nie będzie temu sprzyjał klimat w kraju - stwierdziła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, podczas debaty "Eksport bez ograniczeń - jak utrzymać tempo wzrostu" w ramach Klubu Eksportera dziennika "Rzeczpospolita".

Więcej

PARTNERZY