Minister Spraw Zagranicznych mówił o podejmowaniu decyzji przez nieformalne grona, sceptycznie odnosił się do strefy euro i tak zwanego mini Schengen. Mamy do czynienia z bardziej otwartym wyrażaniem sprzeciwu czy sceptycznego stosunku do UE i w tym kontekście następuje zmiana akcentów wewnątrz Unii, położenie większego nacisku na politykę regionalną. Jako główny sojusznik Polski w Europie została wymieniona Wielka Brytania, co wiąże się m.in. z podobnym stosunkiem do relacji transatlantyckich i zbliżoną wizją przyszłości UE - stwierdził Andrzej Turkowski, analityk CSM, komentując dla Polskiej Agencji Prasowej expose szefa polskiej dyplomacji Witolda Waszczykowskiego.

Więcej

Dywersyfikacja dostaw oraz uniezależnienie się od jednego dostawcy poprawiają bezpieczeństwo energetyczne, a także pozycję negocjacyjną Polski w stosunkach z Rosją. Powrót do koncepcji rurociągów Odessa - Brody - Płock oraz Baltic Pipeline ma głęboki sens przy założeniu ich opłacalności oraz dostępu do dostaw innych, niż rosyjskie. W perspektywie dostrzegać należy także możliwości dostaw ropy i gazu z Iranu. Ponadto, Polska powinna ubiegać się o większe środki inwestycyjne z Unii Europejskiej, które pozwolą nam na szybsze odchodzenie od węgla - ocenił Eugeniusz Smolar, ekspert i członek Rady Fundacji CSM, w rozmowie z portalem Energetyka.defence24.pl.

Więcej

Strefa Schengen jest bardzo istotną wartością Europy, z której w żadnym wypadku nie należy rezygnować. Przyszłość Schengen to przyszłość Unii Europejskiej, ponieważ w dłuższej perspektywie bez strefy Schengen trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie jednolitego rynku w UE. Dlatego proponowane przez niektórych polityków ograniczenie strefy, czyli utworzenie tzw. "małego Schengen", nie jest dobrym rozwiązaniem. Realizacja tego pomysłu mogłaby doprowadzić do osłabienia wewnętrznej spójności UE i tym samym całej Wspólnoty. Oznaczałaby też pozostanie Polski poza głównym nurtem unijnej polityki - stwierdziła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w wypowiedzi dla "Panoramy Dnia" TVP Info.

Więcej

Donald Tusk w Parlamencie Europejskim wspomniał o kolejnych krokach na drodze do unii bankowej i wypełnianiu założeń przyjętych niedawno przez tzw. pięciu prezydentów UE, które mówią m.in. o osobnym budżecie strefy euro. Dla Polski oznacza to ekonomiczną i polityczną marginalizację. Zamiast posługiwać się maksymalnym modelem ekonomicznym, czyli myśleć o euro jako optymalnym obszarze walutowym, powinniśmy zmienić perspektywę i zadać sobie pytanie, jakie są minimalne warunki dla działania unii walutowej. Wtedy okaże się, że euro jest oczywistością - powiedział dr Bartłomiej Nowak, ekspert CSM, w audycji "To był dzień na świecie" na antenie Polsat News.

Więcej

Zniesienie sankcji UE i USA wobec Iranu jest bardzo ważnym wydarzeniem - zarówno pod względem politycznym, jak też gospodarczym. Pojawiają się wprawdzie obawy w związku z inwestowaniem Teheranu w pociski balistyczne, lecz nie ulega wątpliwości, że otwarto nowy rozdział w relacjach Zachodu z Iranem. Jest to dobra wiadomość również dla Polski, ponieważ zacieśnianie polsko-irańskich kontaktów gospodarczych otwiera nam nowe szanse w całym regionie Zatoki Perskiej i Azji Centralnej. Dostrzega to rząd, który uruchomił program "Go Iran", natomiast w marcu zorganizuje kolejną misję do Iranu - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "EKG" na antenie Radia TOK FM.

Więcej

W sytuacji wewnętrznych sporów politycznych nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielka odpowiedzialność spoczywa dzisiaj na Polsce w polityce międzynarodowej. Obecnie znajdujemy się w historycznym momenie, ponieważ waży się przyszłość Unii Europejskiej. Jest ona poddana silnej presji wewnętrznej w wyniku trudności gospodarczych, a także presji zewnętrznej ze strony Rosji, która chciałaby widzieć Europę podzieloną i skonfliktowaną z USA. Należy bronić jedności Starego Kontynentu, a Polska musi mieć w tym swój ważny udział - powiedział Janusz Reiter, Przewodniczący Rady Fundacji CSM, w audycji "Z kraju i ze świata" na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia.

Więcej

PARTNERZY