Możliwości Komisji Europejskiej się wyczerpały. Spodziewam się uruchomienia art. 7 ponieważ procedura musi się jakoś zakończyć, a skoro nie ma postępu w rozmowach, Komisja Europejska nie ma innego wyjścia. Przekazanie sprawy Radzie nie musi jednak oznaczać sankcji, bo doprowadzenie do tak ostrego konfliktu między Unią a jednym z jej państw członkowskich jest niedobre dla wszystkich. Problem w tym, że „do tanga trzeba dwojga” a dialog nie może być pozorowany. Polska będzie musiała z czegoś odpuścić inaczej nawet nowy premier nie uratuje sytuacji – tak dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, skomentowała na antenie porannych wiadomości Polsat News obrady Komisji Europejskiej w sprawie Polski.

Więcej

Art. 7 ma charakter zarówno polityczny jak i prawny. Zapis prawny pojawił się w traktacie lizbońskim, ponieważ państwa członkowskie UE, które go podpisywały, podjęły polityczną decyzję, że to jest potrzebne. Chciały bowiem mieć możliwość dyscyplinowania kraju, który się wyłamuje z unijnych reguł gry, wspólnych dla wszystkich. Sama procedura to właśnie prawna egzekucja tej politycznej woli. Komisja Europejska prowadzi działania weryfikacyjne wobec Polski od 2 lat i wyczerpała już swoje możliwości. Skoro nie udało się uzyskać zmiany stanowiska Polski, zdecydowano się przekazać sprawę państwom członkowskim.

Więcej

Nikt nas nie zmuszał do wejścia do UE, więc dobrowolnie zgodziliśmy się na funkcjonowanie według reguł Unii. Obie strony się okopały się na swoich stanowiskach i nie widać, by dialog cokolwiek zmienił. KE miała prawo uruchomić procedurę w styczniu 2016 roku. Były sugestie, wizyty i ekspertyzy – to nie dało żadnej zmiany i KE ma związane ręce, ponieważ postępowanie musi być jakoś zakończone. UE nie ma interesu, by uruchamiać konflikt z państwem członkowskim. To prowadzi do eskalacji napięcia i osłabia Unię. Pytanie na ile polski rząd jest w stanie wyjść naprzeciw – powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, na antenie Polskiego Radia 24, komentując uruchomienie artykułu 7 wobec Polski.

Więcej

W momencie, kiedy dany kraj podważa zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, na którą myśmy się dobrowolnie zgodzili, i to w referendum, to decydując się na taką politykę, wzmocnioną przez agresywne gesty możemy spotkać się z retorsjami, które być może nie będą dotyczyć art. 7, ale będą dotyczyć innych form współpracy i pomocy UE. Kompromis europejski polega na tym, że każdy dba o interesy własnego kraju, pamiętając równocześnie o interesach Unii Europejskiej jako całości. - powiedział Eugeniusz Smolar, ekspert i członek Rady Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych, w wywiadzie dla portalu Wiadomo.co.

Więcej

Należy się cieszyć, że w ogóle udało się coś uzgodnić. Wychodzenie z UE to bardzo trudny proces, trudniejszy niż się wydawało. Brytyjczycy nie są do tego przygotowani i jeszcze wiele się może zdarzyć w przyszłym roku. Nie zmienia to faktu, że obie strony są zainteresowane, aby się dogadać, bo „no deal” czyli brak umowy na zakończenie negocjacji będzie oznaczać chaos i destabilizację na wyspach, co nie jest dobre także dla Europy. Z drugiej strony jednak Unia Europejska musi mieć twarde stanowisko, aby ten precedens stał się lekcją dla innych krajów, aby nie było kolejnych exitów. Warto także zauważyć wyraźny jednolity front krajów UE w tych negocjacjach - mówiła dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, na antenie Polsat News, komentując szczyt UE w Brukseli.

Więcej

Sytuacja na Bliskim Wschodzie może w wyniku decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych ulec pogorszeniu. Europa jest za tym, aby stworzyć możliwość wyrównania balansu w tamtym regionie, czyli stworzeniem dwóch państw. I oczywiście Jerozolima – miejsce święte dla obu religii – i żydowskiej, i Islamu , jest miejscem spornym. A więc przyznanie teraz jednostronnie tego miasta Izraelowi budzi ogromne emocje w świecie arabskim. Pytanie, co dalej – bo do tej pory pomimo różnych napięć można powiedzieć, że sytuacja była opanowana. Ta decyzja może wywrzeć skutki polegające na destabilizacji również państwa Izrael – powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, ma antenie radiowej Jedynki.

Więcej

PARTNERZY