Różne wydarzenia, które rozgrywają się obecnie na terytorium Europy, w tym związane z kryzysem migracyjnym, mogą być także inspirowane z zewnątrz. Żyjemy w czasach "pełzającej" wojny hybrydowej, a trzeba pamiętać, że wszelkie podziały w ramach UE są na rękę przede wszystkim Rosji. Europa nie może dłużej działać tak, jak w czasach pokoju, ponieważ zmieniły się okoliczności. Nie ma już czasu na debatowanie i analizowanie, potrzeba szybkich i trafnych decyzji. Jednocześnie unijni przywódcy powinni w większym stopniu wziąć pod uwagę kontekst strategiczny, perspektywę długookresową - stwierdziła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w wypowiedzi dla "Panoramy" TVP.

Więcej

Problem napływu imigrantów do Europy wynika głównie ze skali zjawiska, która przerosła oczekiwania wszystkich na Starym Kontynencie. UE nie może sobie pozwolić, by w dalszym ciągu nie mieć kontroli nad tym procesem, ponieważ od tego zależy m.in. funkcjonowanie strefy Schengen. Granice wewnętrzne mogą pozostać otwarte tylko pod warunkiem szczelności granicy zewnętrznej Unii. Niebagatelną rolę w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego odgrywa też Turcja, lecz jej pomoc dla Europy zależy od spełnienia przez UE tureckich oczekiwań, w tym dotyczących uregulowania sytuacji w Syrii - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "To był dzień na świecie" na antenie Polsat News 2.

Więcej

Planowana wizyta Donalda Tuska na Bałkanach, dotkniętych kryzysem migracyjnym, to ruch, który pozwoli UE lepiej rozpoznać sytuację na miejscu. Problem napływu migrantów jest jednak głębszy i wymaga solidarnych działań wszystkich państw Unii. Różnią się one pod względem wizji rozwiązania kryzysu, co pokazały rozbieżne stanowiska wobec tzw. kwot uchodźców. Trzeba przy tym pamiętać, że migrantów będzie w Europie coraz więcej, a Turcja - kluczowy partner UE - przeżywa trudny okres w związku z niestabilną sytuacją wewnętrzną i osamotnieniem w polityce międzynarodowej - oceniła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "Świat w powiększeniu" na antenie Polskiego Radia 24.

Więcej

Wzrost wartości polskiego eksportu i osiągnięcie nadwyżek w handlu zagranicznym to pozytywna wiadomość dla naszej gospodarki. Rząd powinien aktywnie wspierać eksporterów, ponieważ w kontekście sytuacji w strefie euro i wydarzeń we wschodnim sąsiedztwie UE, polskie firmy nie mają alternatywy wobec poszukiwania nowych kierunków aktywności. Musimy odważnie wychodzić na rynki trzecie, lecz nie posiadamy w tym doświadczenia ani podmiotów, które mogą swobodnie poruszać się np. w Azji i Afryce. Dlatego strategiczne plany rządu dotyczące wspierania eksportu wymagają pogłębienia - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "EKG" na antenie Radia TOK FM.

Więcej

Im więcej krajów w zachodniej części UE, a także tych państw, które są dzisiaj docelowe dla imigrantów zdecyduje się na zamknięcie granic, tym większe będzie zagrożenie dla środkowej części kontynentu. Ludzie przybywający do Europy będą wówczas starali się dostać gdziekolwiek na terytorium Unii. W takiej sytuacji coraz więcej migrantów zacznie docierać m.in. do Polski, ponieważ nowy szlak podróży uchodźców do Niemiec prowadzi przez Rumunię, Ukrainę i właśnie Polskę. Zjawisko nasili się w miarę uszczelniania kolejnych granic - nie tylko na zachodzie Europy, ale też na południu - stwierdziła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w wypowiedzi dla "Panoramy" TVP.

Więcej

Negocjacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską zaowocowały ustaleniami, które nie mogą w pełni satysfakcjonować żadnej ze stron, lecz przyjęty kompromis należy uznać za rozsądny. Najważniejszy problem dotyczy jednak czegoś więcej, niż tylko relacji Londynu z Brukselą. Duża część opinii publicznej w Europie nie rozumie, po co jest dzisiaj potrzebny projekt UE i nie widzi potrzeby pogłębiania integracji w jego ramach. Nie następuje również reforma Unii. Decyzje podjęte podczas szczytu w Brukseli nie zmieniają zasadniczej koncepcji funkcjonowania organizacji - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "Debata Poranka" na antenie Polskiego Radia 24.

Więcej

PARTNERZY