Donald Tusk w Parlamencie Europejskim wspomniał o kolejnych krokach na drodze do unii bankowej i wypełnianiu założeń przyjętych niedawno przez tzw. pięciu prezydentów UE, które mówią m.in. o osobnym budżecie strefy euro. Dla Polski oznacza to ekonomiczną i polityczną marginalizację. Zamiast posługiwać się maksymalnym modelem ekonomicznym, czyli myśleć o euro jako optymalnym obszarze walutowym, powinniśmy zmienić perspektywę i zadać sobie pytanie, jakie są minimalne warunki dla działania unii walutowej. Wtedy okaże się, że euro jest oczywistością - powiedział dr Bartłomiej Nowak, ekspert CSM, w audycji "To był dzień na świecie" na antenie Polsat News.

Więcej

Zniesienie sankcji UE i USA wobec Iranu jest bardzo ważnym wydarzeniem - zarówno pod względem politycznym, jak też gospodarczym. Pojawiają się wprawdzie obawy w związku z inwestowaniem Teheranu w pociski balistyczne, lecz nie ulega wątpliwości, że otwarto nowy rozdział w relacjach Zachodu z Iranem. Jest to dobra wiadomość również dla Polski, ponieważ zacieśnianie polsko-irańskich kontaktów gospodarczych otwiera nam nowe szanse w całym regionie Zatoki Perskiej i Azji Centralnej. Dostrzega to rząd, który uruchomił program "Go Iran", natomiast w marcu zorganizuje kolejną misję do Iranu - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "EKG" na antenie Radia TOK FM.

Więcej

W sytuacji wewnętrznych sporów politycznych nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielka odpowiedzialność spoczywa dzisiaj na Polsce w polityce międzynarodowej. Obecnie znajdujemy się w historycznym momenie, ponieważ waży się przyszłość Unii Europejskiej. Jest ona poddana silnej presji wewnętrznej w wyniku trudności gospodarczych, a także presji zewnętrznej ze strony Rosji, która chciałaby widzieć Europę podzieloną i skonfliktowaną z USA. Należy bronić jedności Starego Kontynentu, a Polska musi mieć w tym swój ważny udział - powiedział Janusz Reiter, Przewodniczący Rady Fundacji CSM, w audycji "Z kraju i ze świata" na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia.

Więcej

Dotychczas panowało przekonanie, że karty w światowej polityce zostały rozdane w 1989 roku i było to rozstrzygnięcie ostateczne. Okazuje się, że teraz te karty są rozdawane na nowo, a samo rozdanie ma znacznie większy zasięg, niż poprzednie. Chodzi w nim już nie o to, jaką rolę będzie odgrywała Polska w Europie, bo obecnej pozycji nikt nam nie odbierze. Pytanie brzmi, jaką rolę będzie odgrywała Europa w świecie - czy pozostanie jej rola aktora, czy wyłącznie widza. Musimy przy tym pamiętać, że jakikolwiek głębszy kryzys, a także spadek znaczenia Europy nie jest w interesie Polski - stwierdził Janusz Reiter, Przewodniczący Rady Fundacji CSM, w wypowiedzi dla portali Onet.pl, Biznes.pl i Forbes.pl.

Więcej

Najważniejszym sukcesem debaty w sprawie Polski w Parlamencie Europejskim jest nadanie spokojniejszego tonu dyskusji między UE i Warszawą. Za istotne osiągnięcie trzeba też uznać wprowadzenie do tych stosunków atmosfery wzajemnego respektu. Nie jest on wprawdzie jeszcze gwarancją porozumienia, ale bez obustronnego szacunku nie da się wypracować żadnych porozumień. Należy mieć nadzieję, że obserwatorzy debaty przekonali się, iż celem rozmów nie było atakowanie Polski, lecz troska o stan relacji z nią. Chociaż byłoby najlepiej, gdyby ta debata w ogóle nie musiała się odbyć - ocenił Janusz Reiter, Przewodniczący Rady Fundacji CSM, na antenie Radia TOK FM.

Więcej

Utworzenie odrębnych instytucji w ramach strefy euro byłoby największym zagrożeniem dla interesów Polski. Takie kraje, jak Polska, Wielka Brytania czy Szwecja odczułyby ten ruch bardzo boleśnie, ponieważ oznaczałby on wyeliminowanie ich z głównego nurtu europejskiej polityki. Rząd w Warszawie powinien dążyć do pozostawania w tym głównym nurcie, bowiem jest to jedyna możliwość realizowania naszych dwóch najważniejszych, strategicznych interesów - zapewnienia bezpieczeństwa oraz rozwoju gospodarczego - powiedział Eugeniusz Smolar, ekspert i członek Rady Fundacji CSM, w audycji "Prawy do lewego, lewy do prawego" na antenie Polsat News 2.

Więcej

PARTNERZY