W Polsce zbudowano swego rodzaju mur pomiędzy sferami publiczną i prywatną. Wynikają z tego pewne korzyści, ponieważ Polska cechuje się jednym z najniższych w Europie wskaźników korupcji. W przeciwieństwie np. do Czech czy Węgier, w Polsce ten problem nie występuje na dużą skalę. Z drugiej strony, taki podział skutkuje niechęcią do podejmowania odpowiedzialności za zamówienia publiczne przez urzędników państwowych instytucji oraz nadmiernym rozdzielaniem kompetencji w tej dziedzinie pomiędzy wiele różnorodnych podmiotów - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "Poranne rozmaitości" na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia.

Więcej

Wypracowanie porozumienia klimatycznego podczas szczytu w Paryżu dowodzi, że mimo głębokich podziałów w różnych częściach świata, m.in. w Unii Europejskiej, możliwe jest wspólne stanowisko 196 państw globu dotyczące kluczowych spraw całej ludzkości. Przyjęte ustalenia są efektem daleko idącego kompromisu, o czym świadczy m.in. fakt, że poszczególne kraje będą dążyły do obniżania poziomu emisji, uwzględniając swoje lokalne uwarunkowania. Niemniej, dużym sukcesem jest już sama zgoda właściwie wszystkich państw świata na ten kompromis - stwierdziła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "EKG" na antenie Radia TOK FM.

Więcej

Wprowadzenie tymczasowych kontroli na granicach państw strefy Schengen nie stanowi zagrożenia dla funkcjonowania tej struktury w najbliższych latach. Proponowane przez niektórych polityków ograniczenie strefy, czyli utworzenie tzw. "małego Schengen", jest już jednak pomysłem bardzo niebezpiecznym. Mogłoby to doprowadzić do osłabienia wewnętrznej spójności Unii Europejskiej i, w konsekwencji, groziłoby zaprzepaszczeniem kilkudziesięcioletniego dorobku, który udało się nam wypracować w Europie. Nie powinniśmy kwestionować znaczenia tych wartości - oceniła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "To był dzień na świecie" na antenie Polsat News 2.

Więcej

Obawy wynikające z napływu imigrantów do Europy prowadzą do radykalizacji nastrojów społecznych i poszukiwania różnych sposobów, by bronić się przed nowym, nieznanym dotąd zagrożeniem. Jednym ze skutków tej sytuacji jest zwracanie się obywateli w kierunku radykalnych przywódców, sięgających często po populistyczne hasła. Wiele ugrupowań politycznych na całym kontynencie wykorzystuje kontekst kryzysu migracyjnego, by budować na tej podstawie swój kapitał i zyskiwać popularność. Jest to bardzo niebezpieczna tendencja w perspektywie kilku najbliższych lat - oceniła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w wypowiedzi dla "Panoramy" TVP.

Więcej

Powinniśmy zadać sobie pytanie, czy chcemy społeczeństwa, w którym wąska grupa ludzi czerpie duże profity, a reszta społeczeństwa nie, czy też społeczeństwa, w którym rozkładają się one po równo. Nawet jeśli nie ma to dużego wpływu na wzrost, ma to olbrzymi wpływ na społeczeństwo. Gdyby nierówności w Polsce były mniejsze, znacznie mniej młodych ludzi decydowałoby się na wyjazd za granicę. W związku z tym najprostszą receptą dla polskiego rządu na zmniejszenie emigracji jest zwiększenie zarobków młodych ludzi. Naprawdę, to jest aż tak proste - stwierdził profesor Salvatore Babones, współpracownik CSM, w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".

Więcej

W kontekście planowanego w 2017 r. referendum w Wielkiej Brytanii, dotyczącego ewentualnego wystąpienia tego kraju z UE, pojawia się pytanie, jak ma wyglądać przyszłość projektu europejskiego. Wobec narastających zagrożeń gospodarczych i w dziedzinie bezpieczeństwa wyczerpała się formuła, w której kompetencje decyzyjne należały głównie do unijnych instytucji. Wzrost znaczenia Rady Europejskiej świadczy o coraz większej wadze międzyrządowych ustaleń i silniejszej pozycji państw. Jest to krok w dobrym kierunku, który może zapewnić Europie mocne przywództwo polityczne i większe bezpieczeństwo - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w audycji "EKG" na antenie Radia TOK FM.

Więcej

PARTNERZY