Wielu europejskich polityków z wyborczego oportunizmu wykorzystuje strach obywateli przed imigrantami. Dzieje się tak zwłaszcza w krajach Grupy Wyszehradzkiej. W Czechach, Polsce, na Słowacji i na Węgrzech albo doprowadziło to do wygranej anty-imigracyjnych partii, albo pomogło im się skonsolidować wokół tego tematu – pisze Rob Steenland, analityk Centrum Stosunków Międzynarodowych, autor Visegrad Insight, na łamach EU observer.Cały artykuł dostępny jest tutaj.

Wielu europejskich polityków z wyborczego oportunizmu wykorzystuje #strach obywateli przed imigrantami. Dzieje się tak zwłaszcza w krajach Grupy Wyszehradzkiej. W Czechach, Polsce, na Słowacji i na Węgrzech albo doprowadziło to do wygranej anty-imigracyjnych partii, albo pomogło im się skonsolidować wokół tego tematu – pisze Rob Steenland, współpracownik CSM, autor Visegrad Insight, na łamach EUobserver.