Bałkany to rejon Europy w którym się politycznie dużo dzieje. Działają tam dwaj bardzo ważni gracze - Turcja i Rosja. Oba te kraje, szczególnie w ostatniej dekadzie niezwykle się wzmocnili politycznie i zmienili swój sposób postrzegania rejonu. Bałkany były częścią Imperium Osmańskiego i pewne resentymenty za tym idące uwidaczniają się w postaci chęci wpływania politycznego i kulturowego Turcji na ten region. Dla Rosji aktywność na Bałkanach to zarówno dalszy krok w kierunku destabilizowania sytuacji w Europie, jaki i droga do odtwarzania strefy wpływów obszaru poradzieckiego. - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, w audycji Polskiego Radia 24.

Całej audycji można przesłuchać tutaj