Nowy, ponad ideologiczny rząd we Włoszech (prawicowej, populistyczno-nacjonalistycznej Ligii i lewicowo-populistycznego Ruchu Pięciu Gwiazd) może doprowadzić do pogłębienia kryzysu gospodarczego w kraju. Oba ugrupowania łączy niechęć wobec polityki zrównoważonego budżetu, uprawnień instytucji europejskich i pragnienie nawiązania bliższych stosunków z Rosją, w tym zniesienia sankcji. Zapewne wiele zapowiedzi pozostanie na papierze, niemniej realna jest groźba destabilizacji strefy euro. Groźba dezintegracji UE nie istnieje, ale możliwe jest większe zróżnicowanie w łonie Unii (co odpowiada i PiS-owi) - mówił Eugeniusz Smolar, ekspert i członek Rady Fundacji CSM, w audycji EKG, na antenie radia TOK FM.