Po 13 latach członkostwa Polacy nadal uważają, że to była dobra decyzja. W najnowszych badaniach twierdzi tak ponad 80% obywateli. Co ciekawe, rośnie też poparcie dla Unii w innych krajach. Oczywiscie można krytykować niektóre elementy funkcjonowania UE, ale ogólnie bilans członkostwa jest korzystny - podsumowała dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, w głównym wydaniu Wydarzeń Polsatu w 13 rocznicę przystąpienia Polski do UE. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku na mocy traktatu akcesyjnego podpisanego w Atenach.