Połączenie stanowisk przewodniczącego Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej jest kontrowersyjne. Nie ma prawnego zakazu, aby obie funkcje sprawowała ta sama osoba, ale praktyka pracy tych instytucji jak również procedura wyboru przewodniczącego wskazują, że byłoby to bardzo karkołomne. Być może propozycja Taianiego to test jak daleko można się posunaż w zmianach instytucjonalnych bez zmieniania traktaktów - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, w radiowej Trójce, komentując nową propozycję przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.