Położenie geograficzne Polski sprawia, że kraj plasuje się jako jedna z kluczowych europejskich gospodarek na trasie współczesnego Jedwabnego Szlaku na drodze do Azji. Ponadto, dzięki ostatnim przyjaznym dla biznesu propozycjom i proaktywnemu podejściu do promowania rozwoju innowacji i technologii, które określone zostały w przemówieniu szefa rządu, polskie firmy mogą czerpać jeszcze więcej ze współpracy z Hongkongiem - mówiła Betty Ho, dyrektor Biura Gospodarczo-Handlowego Hongkongu w Berlinie (HKETO, Berlin), która była jedną z prelegentek panelu Rola Polski w projekcie Jednego Pasa i Jednego Szlaku. Znaczenie Hongkongu jako gospodarczej bramy do Chin”, zorganizowanego przez CSM, THINKTANK oraz HKETO Berlin w ramach tegorocznego Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi.

Więcej

17 października 2017,  na Johns Hopkins University w Waszyngtonie odbyło się spotkanie "Polska: powrót do przeszłości?". Jednym z ekspertów obecnych podcza wydarzenia był Eugeniusz Smolar, ekspert i członek Rady Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych. Wśród tematów podczas spotkania były między innymi: obecne stosunki polsko-amerykańskie oraz polska polityka zagraniczna i obronna. 

Więcej

Przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstanie w najbliższym czasie nowy departament, złożony z ekspertów, który zajmować się będzie kwestiami związanymi z cyberbezpieczeństwem. Na czele zespołu stanie Paweł Szefernaker, od 2015 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Centrum Stosunków Międzynarodowych już w czerwcu informowało w swoim raporcie Wojna informacyjna w internecie  o potrzebie powstania instytucji eksperckiej, monitorującej i analizującej informacje w Internecie, aby zapobiegać dezinformacji i propagandzie informacyjnej.

Więcej

Polska jest zainteresowana zacieśnieniem relacji nie tylko na poziomie politycznym, ale również gospodarczym, turystycznym i kulturalno-naukowym. Zależy nam na zdynamizowaniu kontaktów i poszerzeniu współpracy, również o nowe dziedziny - mówiła podczas polsko-marokańskich konsultacji politycznych Joanna Wronecka, wiceminister spraw zagranicznych RP odpowiedzialna za Afrykę i pomoc rozwojową. Ze strony Maroka uczestniczyła w nich Mounia Boucetta, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej.  Polsko-marokańskie konsultacje polityczne odbywają się regularnie w Warszawie i w Rabacie (ostatnie miały miejsce w marcu 2016 roku). Na kończącej rozmowy kolacji Centrum Stosunków Międzynarodowych reprezentowała dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM.

Więcej

Zyski z handlu transatlantyckiego nie mogą trafiać do wąskiego grona osób, lecz całego społeczeństwa. Handel nie może ograniczać demokracji – mówił Daniel Costello, ambasador Kanady przy Unii Europejskiej w czasie sesji plenarnej Punkt zwrotny. Jak zmienią się transatlantyckie relacje gospodarcze?zorganizowanej przez Centrum Stosunków Międzynarodowych i Citi Handlowy, w ramach tegorocznego EFNI (Europejskie Forum Nowych Idei). CSM jako partner merytoryczny wydarzenia, zorganizowało łącznie dziewięć spotkań, w tym sesję plenarną Przyszłość Europy. Debata prezydentów i premierów, w której udział wzięli Carl Bildt, Jerzy Buzek, Dacian Ciolos, Atifete Jahjaga, Aleksander Kwaśniewski, Yves Leterme i Iveta Radicova oraz sesję panelową Fejsokracja: wpływ mediów społecznościowych i fake newsów na demokrację, politykę i społeczeństwow której uczestniczyli eksperci z Turcji, Litwy, Ukrainy i Indii. 

Więcej

W swej książce „Człowiek bez właściwości” Robert Musil twierdzi, że konstytucyjne podłoże każdej nawet najbardziej rozwiniętej struktury społecznej stanowi irracjonalna wiara w jej zasadność. Przekłada się to na społeczne poczucie względnego spokoju i równowagi, a także na zaufanie do kierunku politycznych wektorów, które ta struktura wyznacza. Jeśli autor ma rację, to obecna fala zwątpienia i otwartego nihilizmu wobec instytucji demokratycznego porządku świata powinna nas niepokoić. Wymaga ona tym bardziej zastanowienia, że jeszcze nie tak dawno nasz dyskurs polityczny toczył się wokół “dywidendy pokoju” i nieuchronnej demokratyzacji świata, która jak zbawienny wirus miała zarazić całą ludzkość za sprawą globalizacji informacji - pisze Tomek Chenczke, ekspert CSM, w komentarzu Zatrzymany wzrost.


Więcej

NATO funkcjonuje dobrze. Jest wyposażona w konkretne mechanizmy współpracy i współdziałania. Od tej strony jesteśmy więc moim zdaniem bezpieczni. Natomiast pojawiają się inne zagrożenia. Możemy się spodziewać wzrostu niestabilności w Afryce w związku np. z rosnącymi niedoborami wody. Jednocześnie w sercu Europy rosną radykalizmy, co może spowodować, że ludzie wyjdą na ulice. W dłuższej perspektywie są to dla Europy większe zagrożenia niż ewentualny atak ze strony Rosji – powiedział członek rady CSM, Eugeniusz Smolar, podczas wydarzenia poświęconego przyszłości i bezpieczeństwu Europy. zorganizowanej przez European Liberal Forum W dyskusji moderowanej przez eksperta CSM, dr Bartłomieja Nowaka, wzięli także udział ambasador Jerzy M. Nowak, Liesje Schreubemacher (Holandia), Veronika Vichrova, Europan Values (Czechy).

Więcej

PARTNERZY