Pomimo wszelkich różnic, Polska i Korea Południowa znajdują się w podobnej sytuacji geopolitycznej, położone pomiędzy regionalnymi potęgami. Dla obu krajów jednym z najważniejszych wyzwań są dzisiaj kwestie bezpieczeństwa - powiedział dr Beomchol Shin z Institute of Foreign Affairs and National Security podczas debaty: „Polska i Korea Południowa - szanse na rozwój współpracy w niespokojnych czasach". W dyskusji uczystniczyli również Sung-joo Choi, Ambasador Korei w Polsce, Hyun-Soo Choi z Korea Business Center, dr Janusz Onyszkiewicz, b. minister obrony narodowej, dr Jacek Bartosiak, ekspert oraz Jacek Łęgiewicz z firmy Samsung. Spotkanie moderowała dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM.

Więcej

1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej na mocy traktatu akcesyjnego podpisanego w Atenach. Rok wcześniej odbyło się ogólnopolskie referendum, w którym ponad 77% Polaków opowiedziało się za przystąpieniem naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej. Po 13 latach członkostwa Polacy nadal uważają, że to była dobra decyzja. W najnowszych badaniach twierdzi tak ponad 80% obywateli. Co ciekawe, rośnie też poparcie dla Unii w innych krajach. Oczywiście można krytykować niektóre elementy funkcjonowania UE, ale ogólnie bilans członkostwa jest korzystny - podsumowała dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, w głównym wydaniu Wydarzeń Polsatu.

Więcej

Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Prague Security Studies Institute zorganizowało spotkanie eksperckie oraz konferencję dotyczące wpływów rosyjskich w Europie Środkowej i Wschodniej. Podczas spotkania eksperci rozmawiali o wpływie rosyjskich narzędzi podczas najważniejszych procesów politycznych w naszej części Europy. Paneliści zastanawiali się również, czy możliwe jest stworzenie wspólnego, spójnego systemu ochrony przed rosyjskimi narzędziami wpływu.

Więcej

Zmarł Benjamin Barber, amerykański politolog i filozof, były doradca Billa Clintona, autor m.in. "Dżihad kontra McŚwiat" i „Gdyby burmistrzowie rządzili światem”. Jego publikacje poświęcone były m.in. kapitalizmowi, problemom międzynarodowym oraz społeczeństwu obywatelskiemu. W 2011 roku Benjamin Barber był gościem European Forum for New Ideas (EFNI), którego CSM jest partnerem.

Więcej

Centrum Stosunków Międzynarodowych uczestniczyło w Polsko-Indyjskim Forum Biznesu w Ministerstwie Rozwoju z udziałem wiceprezydenta Indii M.H. Ansariego. Spotkanie dotyczyło m.in. współpracy polsko-indyjskiej oraz finansowania polskiego eksportu i inwestycji w Indiach. W Forum uczestniczyli m.in. Mohamed Hamid Ansari, Wiceprezydent Republiki Indii, Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów oraz Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Forum odbyło sie przy okazji oficjalnej wizyty Wiceprezydenta Indii w Polsce.

Więcej

27 kwietnia Republika Południowej Afryki obchodzi Dzień Wolności - święto narodowe na pamiątkę pierwszych wolnych wyborów po zniesieniu apartheidu, które odbyły się w 1994 roku. W wyniku głosowania, większość miejsc w parlamencie uzyskała partia Afrykański Kongres Narodowy Nelsona Mandeli - prezydenta RPA w latach 1994-99 i laureata Pokojowej Nagrody Nobla. W uroczystości uczestniczyła prezes CSM dr Małgorzata Bonikowska.

Więcej

Podczas konferencji Firma - Idea: Zarządzanie, Ludzie, Wartości, zorganizowanej przez Uniwersytet SWPS, eksperci poruszali temat nowych trendów w międzynarodowej ekonomii, takich jak „gospodarka otwierających się oczu”, która w najbliższych latach zrewolucjonizuje współczesny rynek. Paneliści odpowiedzieli również na pytanie, jakich menedżerów potrzebują dzisiejsze firmy oraz dlaczego autorytarny styl zarządzania nie przystaje do obecnych realiów rynkowych. W dyskusji eksperckiej udział wzięli m.in. dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM i THINKTANK, prof. dr hab. Jerzy Hausner, Jacek Santorski, Paweł Potoroczyn i Piotr Voelkel, prezes Grupy VOX.

Więcej

PARTNERZY