W sobotę, 10 czerwca w Parku Agrykoli w Warszawie odbył się Korea Festival 2017 - szósta edycja festiwalu kultury Republiki Korei. Podczas festiwalu goście mogli podziwiać tradycyjne koreańskie stroje, tradycyjną sztukę drzeworytniczą i instrumenty muzyczne. Największe marki koreańskie obecne na polskim rynku prezentowały swoje najnowsze produkty. Uczestnicy mieli również okazji spróbować koreańskiej kuchni, obejrzeć pokaz Taekwondo oraz uczestniczyć w projekcji koreańskiego filmu Wewnętrzne Piękno. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ambasadę Republiki Korei w Polsce.

Więcej

Unia Europejska może zacząć reformy i przezwyciężyć problemy, ale pozostało jej na to mało czasu, jakieś dwa-trzy lata. Nie wolno nam zmarnować tego kluczowego momentu – powiedział szef portugalskich socjalistów i były premier Pedro Coelho na spotkaniu z uczestnikami międzynarodowej konferencji European Rountable 2017, zorganizowanej w Lizbonie przez Fundację Konrada Adenauera. Spotkanie odbyło się w dniach 7-9 czerwca. W dyskusji polityków i ekspertów wzięła udział dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Eksperci rozmawiali m.in. o przyszłości Parlamentu Europejskiego, zbliżających się wyborach w krajach członkowskich UE oraz roli mediów w kreowaniu pozytywnego obrazu Unii Europejskiej, szczególnie wśród młodych Europejczyków. 

Więcej

W dniach 6-7 czerwca w Warszawie, Eugeniusz Smolar, ekspert i członek Rady Fundacji CSM, wziął udział w kolejnej dyskusji w ramach Quadrologu, organizowanego od blisko dwóch lat przez Fundację im. Heinricha Boella z udziałem ekspertów z Niemiec, Polski, Rosji i Ukrainy. Warszawska grupa robocza skupiła się na analizie sytuacji bezpieczeństwa w Europie, poczuciu zagrożeń poszczególnych państw, znaczeniu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego dla załamania się dotychczasowego europejskiego systemu bezpieczeństwa i euro-atlantyckich ambicji Ukrainy, roli poszczególnych instytucji i organizacji (NATO, UE, OBWE), wypracowaniu minimalnych i granicznych warunków ewentualnego porozumienia.

Więcej

Kiedy 29 kwietnia ogłoszono deklarację końcową 30 szczytu ASEAN, komentatorzy nie kryli zdziwienia. 10 państw członkowskich Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej postanowiło złagodzić retorykę wobec Chin w sprawie sporu na Morzu Południowochińskim. Nieformalne zabiegi Pekinu zakończyły się więc sukcesem, a Gospodarz szczytu, prezydent Rodrigo Duterte postawił filipińską dyplomację w trudnej sytuacji odwracając kierunki polityki zagranicznej swego kraju. To właśnie Filipiny w lipcu 2016 wygrały z Chinami przed Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym w Hadze, ale dziś nie chcą tego wykorzystywać - piszą dr Małgorzata Bonikowska i Adrianna Śniadowska w komentarzu.

Więcej

Polska po raz pierwszy od 20 lat została wybrana na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych na lata 2018-2019. Spośród 192 krajów biorących udział w głosowaniu aż 190 opowiedziało się za przyjęciem Polski, a 2 wstrzymały się od głosu. Dotychczas Polska pięciokrotnie zasiadała w Radzie Bezpieczeństwa ONZ (1946-47, 1960, 1971-72, 1982-83, 1996-97). Wybranie Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019 to bardzo dobra wiadomość. Mamy szansę dzielić się swoją wrażliwością w kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego nie tylko z członkami UE, ale z całym światem. Polska będzie zajmować to miejsce już po raz szósty, jednak obecne wyzwania są wyjątkowe. 

Więcej

Jeszcze niedawno bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej ogniskowało debatę związaną z przyszłością NATO i mającym się odbyć w Warszawie szczytem organizacji. Potrzeba wzmocnienia tzw. „wschodniej flanki” Sojuszu, była argumentem częstokroć wcześniej podnoszonym, który napotykał jednak ograniczoną recepcję w gronie państw Europy Zachodniej. Skutecznym argumentem okazała się dopiero rosyjska agresja wobec Ukrainy, która wywołała daleko idącą zmianę w percepcji problemów bezpieczeństwa europejskiego i w stosunkach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską z jednej strony, a Rosją z drugiej - pisze dr Bartłomiej Nowak w recenzji książki Zbigniew Brzeziński. Strateg i mąż stanu.

Więcej

Jestem bardzo sceptyczny jeżeli chodzi o możliwość wypracowania geopolityki Unii Europejskiej. Istnieją geopolityki 27 państw członkowskich. Bardzo trudno w dyskusjach na temat wspólnej polityki obronnej czy chociażby polityki zakupów osiągnąć postęp – powiedział Eugeniusz Smolar, ekspert i członek Rady Fundacji CSM, podczas konferencji "Europa z widokiem na przyszłość", która odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. W panelu dyskusyjnym "W jakiej Europie chcemy żyć? Europa 60 lat po podpisaniu Traktatów Rzymskich" uczestniczyli również były prezydent Aleksander Kwaśniewski, ambasador Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Vesna Marjanović, prawniczka, członkini serbskiego parlamentu z ramienia partii Stronnictwo Demokratyczne oraz Sylke Tempel, dziennikarka, redaktor naczelna „Internationale Politik”.

Więcej

PARTNERZY