Spór między Indiami, Chinami i Butanem, który rozgorzał na nowo w połowie czerwca tego roku, zdaje się przekształcać powoli w regularną wojnę. Eksperci uważają, że otwarty konflikt między Indiami a Chinami jest nieunikniony, chyba że napięcia zostaną załagodzone przez negocjacje i rozmowy wysokiego szczebla. Chiny żądają wycofania indyjskich oddziałów przed rozpoczęciem jakichkolwiek rozmów. Z kolei Indie uważają, że wojska obu krajów powinny zostać wycofane z terenów spornych, a status quo musi zostać przywrócony, bo tylko wtedy można rozpocząć negocjacje, które doprowadzą do znalezienia długoterminowego rozwiązania konfliktów na granicy obu krajów. Żadna ze stron nie chce podporządkować się wymaganiom drugiej.

Więcej

Dzięki pragmatycznemu podejściu do kwestii związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym, Maroko osiągnęło stabilną sytuację polityczną, wzmocnioną dobrymi osiągnięciami gospodarczymi. Aby utrzymać te korzystne dla kraju rezultaty i dostosować się do wyzwań nowoczesnej gospodarki, Maroko rozpoczęło realizację szerokich projektów dotyczących infrastruktury, energii odnawialnych, rozwoju społecznego oraz integracji regionalnej. Będąc drugim inwestorem w Afryce, Maroko stało się miejscem, gdzie ogniskuje się współpraca z kontynentem - mówił Youns Tijani, Ambasador Królestwa Maroka w Polsce, podczas obchodów święta narodowego Maroka. 31 lipca obchodzone jest Święto Tronu - najważniejsze święto państwowe, które wprowadzono w 1934.

Więcej

To o jeden krok za daleko. Nikt nie odmawia rządzącej partii prawa do proponowania zmian albo wprowadzania reform, ale zarówno sposób, w jaki PIS to robi, jak i to, co proponuje, budzi kontrowersje. Potrzebna jest szeroka dyskusja polityczna, niestety rząd nie jest na nią otwarty. Pytanie, jak mamy zbudować wspólnotę i żyć pod jednym dachem, jeżeli narzuca nam się jeden punkt widzenia. Tylko dialog może nas uratować, inaczej zmierzamy donikąd - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, w wywiadzie na żywo dla telewizji BBC News, komentując budzące powszechny opór społeczny reformy sądownictwa i sposób ich forsowania.

Więcej

Polish society is very divided and these divisions go even further now. No one says that the ruling party shouldn't propose the changes, but the way the party in power is doing it is very controversial and needs a wide political debate. Unfortunately, the government doesn't want to discuss. This is why people all over the country decided to go to the streets and protest. Polish society is very much for the dialogue - this is how the transformation process started - said dr Małgorzata Bonikowska in an interview for BBC News.

Więcej

Kolejne próby nuklearne przeprowadzane przez Ludowo-Demokratyczną Republikę Korei zwracają uwagę świata na pogłębiające się napięcie w Azji Wschodniej. Trudne relacje między dwoma państwami Półwyspu Koreańskiego są dziś obciążone perspektywą konfliktu zbrojnego, który może się rozszerzyć na kraje sąsiednie, a nawet dotknąć USA. Zachowanie pokoju to największe wyzwanie dla nowego prezydenta Korei. Seul leży zaledwie 80 km od granicy z komunistycznym sąsiadem i żyje w nieustannym poczuciu zagrożenia. Jednocześnie, Republika Korei jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się „tygrysów Azji” i ważnym partnerem gospodarczym Europy - piszą eksperci CSM w relacji.

Więcej

Stoimy u progu nowego etapu konstrukcji europejskiej i stosunków francusko-polskich. Francja jest zdecydowana nadać nowy impuls Unii Europejskiej, wspólnie z Niemcami i wszystkimi krajami członkowskimi, które zechcą się przyłączyć. Wyzwanie jest ogromne, ale istnieje wola, aby uczynić Europę bardziej skuteczną, bliższą obywatelom – powiedział Ambasador Francji, Pierre Lévy, podczas obchodów 228. rocznicy wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej, która zaowocowała obaleniem monarchii absolutnej we Francji. Centrum Stosunków Międzynarodowych reprezentowała prezes, dr Małgorzata Bonikowska. 


Więcej

Decyzja Brytyjczyków o wyjściu z UE, zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich, wątpliwości co do przyszłego zaangażowania USA w Europie oraz dyskusja nad koniecznością zmiany modelu integracji stały się świadectwem tego, że kluczowe paradygmaty, na których opierała się dotąd integracja europejska, zostały poddane rewizji. Wszystkie te procesy postawiły Polskę w obliczu nowych, częściowo nawet egzystencjalnych problemów i dylematów - piszą Adam Balcer, Piotr Buras, Grzegorz Gromadzki i Eugeniusz Smolar (ekspert i członek Rady Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych), autorzy raportu Fundacji Batorego "W zwarciu: polityka europejska rządu PiS".

Więcej

PARTNERZY