W ramach cyklu Przyszłość gospodarki europejskiej (CoFEE 2016) Narodowy Bank Polski zorganizował konferencję pod tytułem: Central Europe’s Growth Perspectives in a “New Normal” World. Eksperci z regionu przyjrzeli się szansom i wyzwaniom stojącym przed Europą Środkową w nowych warunkach niskiego wzrostu i niskiej inflacji w zaawansowanych gospodarkach. Wśród zaproszonych gości i panelistów byli m.in przedstawiciele Banku Światowego, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz banków centralnych m.in. z Austrii, Niemiec, Rumunii, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Więcej

13 października 2016 roku gościliśmy w Polsce kolejną delegację z Indii. Tym razem była to wizyta gości ze stanu Karnataka. Delegacja pod przewodnictwem Ministra RV Deshpande odwiedziła Poznań, gdzie została podpisana umowa o współpracy z województwem Wielkopolskim oraz Warszawę, gdzie odbyło się seminarium z jej udziałem. Delegacja przybyła do Polski z inicjatywy firmy Ekolog, która rozpoczyna działalność w stanie Karnataka.

Dla Zachodu los Ukrainy do aneksji Krymu pozostawał kwestią drugorzędną. Napięcie strategiczne w stosunkach Polski z sojusznikami polega na tym, że gdy dla nas najważniejsza jest kwestia niepodległości Ukrainy czy Białorusi, dla USA i czołowych państw zachodnioeuropejskich najistotniejszym wyzwaniem są i pozostaną stosunki z Rosją – powiedział Eugeniusz Smolar, ekspert i członek Rady Fundacji CSM, podczas konferencji na temat polskiej polityki wschodniej w Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego,  Na własne życzenie Polska jest nieobecna, gdy ważą się losy Ukrainy i przyszłych stosunków z Rosją – dodał.

Więcej

Bycie dziś politykiem w Europie jest nie mniej ryzykowne niż pilotem wojskowego samolotu, a sama Unia jest dziś postrzegana nie jako dawca rozwiązań, lecz jako problem. Brexit, niezdolność opanowania kryzysu gospodarczego i migracyjnego, niestabilność i rosnące poczucie zagrożenia – to wszystko nie nastraja optymistycznie. Dlatego musimy jak najszybciej zrobić „żabi skok” w kierunku głębszej integracji. Musimy zmniejszyć ale jednocześnie wzmocnić Komisję, zwiększyć budżet do co najmniej 15 proc, PKB czyli poziomu Szwajcarii, wprowadzić wspólną politykę obronną i migracyjną oraz decydowanie większością głosów – powiedział Guy Verhofstadt podczas wykładu na uczelni Vistula.

Więcej

Przedstawiciele think tanków z krajów grupy wyszehradzkiej spotkali się w Brukseli, aby zintensyfikować współpracę w ramach V4 i zwiększyć aktywność w stolicy Europy. CSM reprezentowała Agnieszka Ostrowska, koordynatorka programów strategicznych. Przedstawiliśmy realizowane przez nas projekty oraz plany na rok 2017. Priorytety polskiej prezydencji w V4 przedstawił Emil Pietras, stały przedstawiciel RP przy UE. Spotkanie zostało zorganizowane przez węgierskie Centrum Wiedzy Józsefa Antalla oraz Wilfried Martens Centre for European Studies.

Więcej

Głównym tematem spotkania była Europejska Strategia Globalna, przygotowana przez zespół Federikii Mogerini, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej ds. Polityki Zagranicznej. Dwudniowe robocze spotkanie parlamentarzystów i ekspertów z krajów UE, Azji, Afryki i Ameryki Lacińskiej pod hasłem: European Values and Realpolitik. The EU's role in Regional and Global foreign and security politics zorganizowała Fundacja Konrada Adenauera. W obradach wzięła udział Prezes CSM, dr Małgorzata Bonikowska. Poprowadziła sesję na temat przyszłości Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE w kontekście rozbieznosći między wymiarem wspólnotowym a priorytetami narodowymi.

Więcej

Mimo że nasze stosunki nie były w przeszłości bardzo bliskie, my w Azji zawsze podziwialiśmy Polskę za odwagę. Polscy przedsiębiorcy i inwestorzy mogą skorzystać, jeśli zwrócą uwagę na nasz region. Mamy olbrzymie zapotrzebowanie na inwestycje w infrastrukturę – powiedział Sarath  Amunugama, minister do zadań specjalnych w rządzie Sri Lanki podczas Dni Azji i Pacyfiku, zorganizowanych przez Kancelarię Sejmu, MSZ i PISM. Uczestnicy dyskutowali na temat polskiej polityki wobec tego regionu, współpracy  gospodarczej oraz szans i wyzwań dla polskich firm działających na rynku azjatyckim. Nie obyło się również bez stoisk z wyrobami regionalnymi.

Więcej

PARTNERZY