Globalny kryzys finansowy wytrącił światową politykę i gospodarkę z dotychczasowych torów. W tej pierwszej sferze mamy do czynienia z coraz silniejszą rywalizacją geopolityczną oraz niepokojami związanymi z rosnącymi nierównościami wewnątrz i między krajami. Z kolei w sferze gospodarczej postępującej globalizacji towarzyszą nowe zjawiska i trendy zmieniające kluczowe sektory. Są nimi m.in. gwałtowny spadek cen surowców, duże wahania na giełdach oraz wolne tempo wzrostu handlu międzynarodowego - pisze Andrzej Turkowski, analityk CSM, w relacji "Światowa gospodarka w czasach niepewności", powstałej po EFNI w Sopocie.

Więcej

Cztery dekady po upadku Sajgonu, zwycięstwie sił komunistycznych, zakończeniu wojny w Wietnamie i zjednoczeniu kraju, Ho Chi Minh – miasto, które wzięło oficjalną nazwę od przywódcy rewolucji, lecz wciąż jest tu nazywane Sajgonem – stało się oazą prężnie rozwijającej się gospodarki. Napędza ją prywatna przedsiębiorczość, a młode społeczeństwo, nie pamiętające ani wojny, ani rewolucji, chce się bogacić i cieszyć życiem - pisze Rafał Tomański, współpracownik CSM, w komentarzu "Wietnam: socjalizm z nową twarzą". 12. Kongres Komunistycznej Partii Wietnamu, który będzie obradował od 20 stycznia, wyłoni jej nowe władze. Określą one kierunek rozwoju tego kraju na najbliższe kilka lat.

Więcej

PARTNERZY