Polska i Chile wyrażają zgodne stanowiska w odniesieniu do najważniejszych międzynarodowych kwestii, zaś aktualnie podejmujemy w waszym kraju dynamiczne działania w tematach dotyczących edukacji, nauki, astronomii, wymian studenckich i kultury. Warto także podkreślić, że prawdziwym "przewrotem kopernikańskim" w polsko-chilijskich relacjach jest inwestycja zrealizowana przez KGHM, który kupił kopalnię miedzi Sierra Gorda. To największa polska inwestycja zagraniczna - powiedział Ambasador Chile w Polsce Alfredo Garcia Castelblanco podczas uroczystości święta narodowego tego państwa w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczyła Prezes CSM dr Małgorzata Bonikowska.

Więcej

Otwartość na różne środowiska, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, zmienianie specjalizacji, podejmowanie pracy w różnorodnych branżach – to wnioski z panelu "Jak wizualizacja może wspierać usprawnienie polskiej nauki", moderowanego przez dr Małgorzatę Bonikowską, Prezesa CSM i partnera w ośrodku THINKTANK, podczas konferencji zorganizowanej w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych "Lectorium". W dyskusji wzięli udział: dr hab. Przemysław Biecek, dr Grzegorz Osiński, dr Andrea Scharnhorst, prof. Theresa Velden i prof. Borys Wróbel. 

Więcej

Rządowy program "Go Brazil" będzie służył wzmocnieniu polskiej obecności na brazylijskim rynku. Perspektywicznymi obszarami współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami są m.in. przemysł stoczniowy, kolejowy i transportowy, sektory rolno-spożywczy i farmaceutyczny oraz produkcja sprzętu górniczego - powiedział Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki RP podczas Forum Biznesowego Polska - Brazylia. W wydarzeniu wziął też udział m.in. Wiceprezydent Brazylii Michel Temer, który przybył do Warszawy na czele delegacji złożonej z ministrów, wiceministrów i brazylijskich przedsiębiorców. W Forum uczestniczyła Prezes CSM dr Małgorzata Bonikowska.

Więcej

Ostatnia dekada to czas intensyfikacji w trwających 44 lata stosunkach Polski z Maltą. W 2007 r. założono na Malcie Towarzystwo Przyjaźni Maltańsko-Polskiej, a dwa lata później otwarto Ambasadę Malty w Warszawie. Ponadto, Polska i Malta przystąpiły w tym samym roku (2004) do Unii Europejskiej. Okazją do dyskusji na temat perspektywicznych kierunków współpracy obu państw były obchody święta narodowego Malty w Polsce, upamiętniające 51. rocznicę uzyskania niepodległości. W ich ramach zorganizowano m.in. koncert i przyjęcie w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. W uroczystościach wzięła udział Prezes CSM dr Małgorzata Bonikowska. 

Więcej

Meksyk jest aktualnie 15. gospodarką świata, 2. największym rynkiem Ameryki Łacińskiej oraz 2. partnerem eksportowym Polski w tym regionie. Według ekspertów Goldman Sachs, w 2050 r. kraj ten może awansować do pierwszej szóstki globalnych gospodarek. Jest to także atrakcyjny rynek dla polskich firm, o czym świadczy stały wzrost dwustronnych obrotów handlowych. Do perspektywicznych branż polsko-meksykańskiej współpracy ekonomicznej należą m.in. sektory spożywczy, samochodowy i energetyczny. Na temat rozwoju wzajemnych relacji dyskutowano podczas obchodów Święta Niepodległości Meksyku w Warszawie. W uroczystościach uczestniczyła Prezes CSM dr Małgorzata Bonikowska.

Więcej

Europa stanęła w obliczu kryzysu migracyjnego przerastającego siły jednego kraju. Stanowisko polskiego rządu, sprzeciwiającego się mechanizmowi relokacji, jest nie do końca zrozumiałe. Mechanizm ten i tak zostanie uchwalony, a Polska będzie musiała go zaakceptować. Obecne szafowanie strachem, podpartym słabą wiedzą na temat własnych silnych i słabych stron oraz upartym unikaniem racjonalnej debaty tylko zaostrza sytuację, wprowadza zamieszanie wśród społeczeństwa i będzie utrudniało ostateczne wdrażanie programu - pisze dr Agnieszka Weinar w komentarzu CSM "Polska a przyszłość polityki migracyjnej Unii Europejskiej. Razem nam po drodze".

Więcej

Państwa Grupy Wyszehradzkiej zdecydowanie sprzeciwiły się postulatowi Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia obowiązkowych kwot uchodźców, co spotkało się z krytyką ze strony krajów "starej" UE. Niemniej, dlaczego państwa zachodniej Europy próbują rozwiązać kryzys migracyjny w tak chaotyczny sposób? Biurokratyczny system kwot tworzy sztuczne bariery i ograniczenia wobec nowych krajów członkowskich, w których imigranci nie zamierzają osiedlać się na stałe. Ich celem nie jest np. Polska, lecz Niemcy, Francja, Wielka Brytania lub Włochy - pisze prof. Krystyna Iglicka-Okólska, ekspert CSM, w komentarzu "A mere stop to the West. Migrants will not stay in V4 countries".

Więcej

PARTNERZY