Polaków w Wielkiej Brytanii jest około 1 mln, a w Norwegii – ponad 100 tys. i stanowią tam największą mniejszość. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej zmienia się dotychczasowy model emigracji Polaków. Przeprowadzają się całymi rodzinami, co stanowi wyzwanie zarówno dla nich, jak i lokalnych władz. W ramach prezentacji partnerów merytorycznych Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, CSM przedstawił wnioski z dwóch projektów migracyjnych – "Wyzwania integracyjne oraz strategie osiedlania się polskich rodzin w Norwegii" i "Where are we now?". Rezultaty badań zaprezentowali dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM i Antoni Wierzejski, analityk CSM. 

Więcej

Porządek wielobiegunowej sieci, nowy układ bipolarny Zachód - Chiny, czy globalna niestabilność pod wpływem rosnących zagrożeń? Dynamiczny rozwój gospodarczy i technologiczny, którego beneficjentami będzie większość państw świata, czy narastające nierówności społeczne? Powyższe zagadnienia były przedmiotem debaty "Świat 2030: dokąd zmierzamy?" podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Spotkanie poprowadziła Prezes CSM dr Małgorzata Bonikowska. W dyskusji wzięli udział: prof. Salvatore Babones (University of Sydney), Alexander Manu (University of Toronto) i Kalman Mizsei (szef misji doradczej UE ds. reformy sektora bezpieczeństwa cywilnego na Ukrainie). 

Więcej

Cyberprzestrzeń jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów zagrożeń współczesnego świata. Dotyczy nie tylko administracji państw, ale też biznesu i zwykłych użytkowników Internetu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w tej dziedzinie państwom, instytucjom i obywatelom, konieczne są dialog i partnerstwo wielu podmiotów  zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Dyskusji na ten temat poświęcono debatę "Cyberbezpieczeństwo – problem nas wszystkich? Strategie państw UE wobec wyzwań związanych z dostępem do danych w sieci" podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Opiekunem merytorycznym panelu było CSM, które przygotowało z tej okazji analizę.

Więcej

Wzrastające napięcia geopolityczne, nierówności społeczne i zagrożenie terroryzmem w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie sfery ekonomicznej i rozwój procesów globalizacji. Na temat tych zagadnień, a także prognoz dla światowej gospodarki w ciągu najbliższych pięciu lat dyskutowano podczas panelu "Światowa gospodarka w czasach niepewności" w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. W debacie prowadzonej przez Andrzeja Olechowskiego, przewodniczącego rady nadzorczej Banku Citi Handlowy, uczestniczyli m.in.: Piotr Dziwok (prezes Shell Polska), Peter Baudrexl (CEO, Siemens, Polska) i Marcos Bonturi (OECD). CSM było opiekunem merytorycznym wydarzenia. 

Więcej

Rok 2014 stanowi cezurę w historii Rosji pod władzą W.W. Putina. Początek tego roku przyniósł sekwencję wydarzeń stanowiących zwrot w dotychczasowej polityce państwa w postaci: imponującej, a równocześnie najdroższej w historii igrzysk olimpiady zimowej w Soczi (mającej na celu demonstrację potęgi Rosji), poprzedzonej zajęciem części terytorium Gruzji w bezpośrednim sąsiedztwie Soczi (dla rzekomego zapewnienia bezpieczeństwa kibiców), tragicznych wydarzeń na kijowskim Majdanie, rozgrywających się jeszcze w trakcie trwania igrzysk, a niecały miesiąc później agresji Rosji na Krym - pisze dr Adriana Łukaszewicz w analizie CSM "Kondycja ekonomiczna Rosji w nowym stuleciu". 

Więcej

Koniec miesiąca przyniósł jedną z najważniejszych wizyt mających potencjał na zmianę kierunku całego świata w XXI wieku. 22 września 2015 r. na lotnisku w Everett niedaleko Seattle wylądował prezydent Chin Xi Jinping. Przywódca Państwa Środka przekonywał podczas wizyty, że pułapka Tukidydesa nie istnieje, a szybki wzrost potęgi Chin nie musi doprowadzić do nieuchronnego konfliktu z USA. Jedyne, co może wieść państwa do zguby, to błędna interpretacja wzajemnych działań i wpadanie w sidła własnych ograniczeń. Przyszłość pokaże, jak należy rozumieć te słowa w kontekście Chin - pisze Rafał Tomański w komentarzu CSM "USA i Chiny. Samospełniająca się przepowiednia?".

Więcej

Iran jest drugim największym rynkiem Bliskiego Wschodu i jednym z najbardziej obiecujących kierunków rozwoju relacji ekonomicznych Polski z państwami pozaeuropejskimi. Wykorzystanie rysujących się szans wymaga jednak szybkich działań. Ważnym krokiem w stronę budowania nowej jakości dwustronnych stosunków będzie przyjęcie polsko-irańskiej umowy o współpracy gospodarczej, do którego dojdzie podczas wizyty Wicepremiera i Ministra Gospodarki RP Janusza Piechocińskiego w Teheranie. Z myślą o tym wydarzeniu, rozpoczynającym się 25 września 2015 r., CSM i ośrodek THINKTANK przygotowały specjalną publikację "Dossier Polska - Iran".

Więcej

PARTNERZY