Inicjatywa stworzona przez naszych dzisiejszych gości to przykład determinacji w dążeniu do poprawy warunków życia kobiet nie tylko w Indiach, ale także na całym świecie. Celem jest zarówno wspieranie przedsięwzięć biznesowych, jak też wyrównywanie szans rozwojowych i znajdowanie odpowiedzi na najbardziej podstawowe potrzeby, takie jak edukacja czy dostęp do wody pitnej - powiedział Ajay Bisaria, Ambasador Indii w Polsce, na spotkaniu z dr Harbeen Arorą i Shazią Ilmi, przedstawicielkami organizacji ALL Ladies League i Women Economic Forum. W wydarzeniu zorganizowanym przez Ambasadę Indii w Warszawie uczestniczył analityk CSM Michał Szczygielski.

Więcej

Znaczenie i aktualność wspólnych transatlantyckich wartości w kontekście narastających zagrożeń dla europejskiego i światowego bezpieczeństwa oraz możliwości skutecznego współdziałania w ramach UE i NATO w obliczu najważniejszych wyzwań (kryzysu migracyjnego, konfliktów w Syrii i na wschodzie Ukrainy) - powyższym zagadnieniom poświęcona była konferencja "Western values under siege. How open societies compete in a multipolar world", zorganizowana w Berlinie przez Aspen Institute Germany. Prelegentem podczas wydarzenia był Janusz Reiter, Przewodniczący Rady Fundacji CSM.

Więcej

Tajwan i Polska systematycznie pogłębiają współpracę w dziedzinach handlu, inwestycji, edukacji, kultury i turystyki. Od 2008 r. liczba Tajwańczyków odwiedzających Polskę wzrosła dziesięciokrotnie, a w ubiegłym roku wartość obrotów handlowych pomiędzy naszymi krajami zwiększyła się o 33%. Tajwańskie firmy stworzyły dotychczas w Polsce około 4500 nowych miejsc pracy. Nasze stosunki gospodarcze mogą rozwijać się jeszcze dynamiczniej po planowanym zawarciu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - powiedział Henry M.J. Chen, Przedstawiciel Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajwanu w Polsce, podczas obchodów 104. rocznicy święta narodowego tego państwa w Warszawie.

Więcej

Istnieje wiele przyczyn choroby oczu zwanej widzeniem tunelowym. Schorzenie może być spowodowane m.in. jaskrą, zaburzeniami snu, ale niekiedy wynika też z ekstremalnego niepokoju i stanów lękowych. Gdy osoba dotknięta tą dolegliwością próbuje np. prowadzić pojazdy, konsekwencje mogą być śmiertelne. Wyobraźmy sobie miejsce, w którym utrata pełnego widzenia, zaburzenie pozostawiające nas z możliwością obserwowania tylko maleńkiego skrawka świata przez niby-lornetkę, stanowi jedyną formę odbierania rzeczywistości. Takim miejscem jest Koreańska Strefa Zdemilitaryzowana - pisze Rafał Tomański w komentarzu CSM "Tunnel vision. A trip to the Korean Demilitarized Zone".

Więcej

Zjednoczona Europa jest dojrzałym politycznym bytem. Wbrew temu, co twierdzą pesymiści, nie ma zagrożenia, że się rozpadnie. Dziś praktycznie nic nie można zrobić w żadnej sferze w Europie bez zetknięcia się z Unią Europejską - stwierdził prof. Andrew Moravcsik (Princeton University) podczas seminarium naukowego "Przyszłość Europy", zorganizowanego przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula. W dyskusji prowadzonej przez eksperta CSM dra Bartłomieja Nowaka wzięli także udział dr Andrzej Olechowski (przewodniczący rady nadzorczej Banku Citi Handlowy) i Paola Subacchi z brytyjskiego Królewskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (Chatham House).

Więcej

Od początku 2015 r. do krajów Unii Europejskiej przybyło kilkaset tysięcy imigrantów, pochodzących głównie z Bliskiego Wschodu i Afryki, a kwestia przyjmowania uchodźców przez państwa UE stała się przedmiotem ożywionej debaty publicznej na Starym Kontynencie. W dyskusję w Polsce włączył się szereg instytucji publicznych, placówek kultury, organizacji pozarządowych i mediów, które ogłosiły 15 października Dniem Solidarności z Uchodźcami. W ramach tej inicjatywy, popartej dotychczas przez ponad 110 organizacji, odbędą się m.in. spektakle teatralne, wystawy, warsztaty kulturalne i spotkania z imigrantami. Uczestnikiem akcji jest również CSM.

Więcej

Nierówności społeczne i ekonomiczne w skali świata stają się obecnie jednym z kluczowych czynników geopolitycznych. Doświadczamy tego również w Europie, zmagającej się z kryzysem migracyjnym. Problem jest trudny i wielowymiarowy, lecz nie zmienia to faktu, że potrzebujemy większej otwartości i solidarności - ocenił Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk podczas Gali Zamknięcia Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Jedno z kluczowych wyzwań stanowi też polityka Rosji wobec Ukrainy, ale już teraz musimy myśleć o nowym pokojowym modus vivendi w relacjach Zachodu z Moskwą - dodał Jeffrey Sachs, ekonomista i doradca rządów wielu państw. W Gali uczestniczyli przedstawiciele CSM. 

Więcej

PARTNERZY