O kryzysie gospodarczym debatuje się powszechnie, a kwestie bezpieczeństwa są wciąż domeną wąskiego kręgu ekspertów i polityków. Najwyższy czas, by uruchomić wokół tych wyzwań szerszą debatę, bo Europa nie może się dziś czuć bezpieczna. Gdy w 2003 r. Javier Solana prezentował Europejską Strategię Bezpieczeństwa, nasz kontynent był w zupełnie innej sytuacji. Dziś otacza nas "pierścień ognia", nasze najbliższe sąsiedztwo jest niestabilne. Dlatego trzeba doprowadzić do sformułowania Europejskiej Strategii Globalnej w kontekście polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – powiedział Steven Blockmans (Centre for European Policy Studies) prezentując raport "More Union in European defence".

Więcej

Powołanie do życia Grupy Wyszehradzkiej było historycznym sukcesem państw Europy Środkowej, lecz obecnie musimy poszukiwać możliwości, by zwiększać potencjał oddziaływania Grupy w ramach UE. Wynika to m.in. z działań Rosji, która dobrze wie, czego może się po naszych krajach spodziewać, natomiast my nie wiemy, czego spodziewać się po Rosji - powiedział Eugeniusz Smolar, analityk CSM, podczas briefingu w Pradze poświęconemu prezentacji raportu "Polska i czeska polityka bezpieczeństwa: protokół (ro)zbieżności". Publikacja opracowana przez CSM i praski Instytut Stosunków Międzynarodowych zawiera rekomendacje dla resortów spraw zagranicznych Polski i Czech. 

Więcej

Od rządu Prawa i Sprawiedliwości można oczekiwać pewnej zmiany akcentów w polityce zagranicznej Polski. Warszawa prawdopodobnie będzie starała się być bardziej aktywna w regionie Europy Środkowej i zacieśniać współpracę z sąsiednimi państwami - krajami Grupy Wyszehradzkiej, bałtyckimi i nordyckimi w celu wzmocnienia swej pozycji na forum Unii Europejskiej, a także w stosunkach z Rosją. Priorytetowymi zagadnieniami poruszanymi przez Polskę w kontaktach z przywódcami państw regionu będą kwestie bezpieczeństwa oraz pożądany model relacji UE z Moskwą - oceniła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, cytowana na łamach litewskiego portalu "Verslo žinios" (vz.lt).

Więcej

Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w wyborach do Sejmu, przeprowadzonych 25 października 2015 r. Według nieoficjalnych wyników głosowania, za PiS opowiedziało się 37,7% wyborców. Drugie miejsce zajęła Platforma Obywatelska z rezultatem 23,6%. W parlamencie znajdą się również trzy inne ugrupowania - Kukiz'15 (8,7%), Nowoczesna (7,7%) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (5,2%). Taki wynik wyborów oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość otrzymałoby 232 mandaty poselskie, co pozwala na samodzielne sformowanie rządu. Platformie Obywatelskiej przypadłoby 137 miejsc w Sejmie, ruchowi Kukiz'15 - 42, Nowoczesnej - 30, natomiast Polskiemu Stronnictwu Ludowemu - 18. 

Więcej

Atuty polskich eksporterów, najważniejsze trendy w polskim eksporcie (obniżanie kosztów czy inwestycje w innowacje), szanse i zagrożenia dotyczące aktywności na nowych rynkach, wsparcie państwa dla firm sprzedających za granicę - m.in. wokół powyższych zagadnień koncentrowała się debata "Eksport bez ograniczeń - jak utrzymać tempo wzrostu" w ramach Klubu Eksportera "Rzeczpospolitej". W dyskusji wzięła udział Prezes CSM dr Małgorzata Bonikowska. Podczas uroczystości uhonorowano laureatów plebiscytu dziennika "Rzeczpospolita". Nagrodzono m.in. liderów eksportu, firmy dynamicznie wchodzące na rynki zagraniczne i eksporterów wyróżniających się innowacyjnością.

Więcej

Analiza trudnej sytuacji w Grecji i roli, jaką Niemcy odegrały w procesie przeciwdziałania kryzysowi w tym kraju w latach 2010–2015 dowodzi, że relacje między Atenami a Berlinem ewoluowały - a ponadto zależały od czynników wynikających na różnych etapach kształtowania polityki w Niemczech i w Grecji oraz w instytucjach wspólnotowych, w tym w Eurogrupie, w Komisji Europejskiej, Europejskim Banku Centralnym czy Parlamencie Europejskim - pisze dr Anna Visvizi (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej) w 58. wydaniu Biuletynu Niemieckiego. W numerze znalazło się również kalendarium najważniejszych wydarzeń dotyczących Niemiec w okresie 23 marca - 9 lipca 2015 roku. 

Więcej

Pokoju i dobrobytu wynikających z demokracji, praworządności i społecznej gospodarki rynkowej nie można traktować jako podarowanych raz na zawsze. Przypominają nam o tym wydarzenia we wschodnim i południowym sąsiedztwie Unii Europejskiej - powiedziała dr Ewa Synowiec podczas uroczystości zakończenia misji jako Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Od listopada 2015 roku dr Synowiec będzie głównym doradcą Dyrekcji Generalnej ds. Handlu (DG TRADE) do spraw wdrażania umów o strefach wolnego handlu między Unią Europejską a Mołdawią, Gruzją i Ukrainą. Na stanowisku Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej zastąpiła ją tymczasowo dr Marzenna Guz-Vetter.

Więcej

PARTNERZY