Jeśli chcemy prowadzić wspólne operacje militarne, potrzeba nam woli i pieniędzy, dlatego kluczową rolę w dyskusji na ten temat powinny odgrywać kwestie politycznego przywództwa i budżetów obronnych - powiedział Hans van Baalen, europoseł oraz wiceprzewodniczący ALDE, czwartej największej frakcji w Parlamencie Europejskim, podczas seminarium eksperckiego European Liberal Forum w Brukseli. Niezbędne jest także pogłębienie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi UE w celu zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni - dodał Pierre Chastanet, zastępca szefa działu bezpieczeństwa w Dyrekcji Generalnej ds. Łączności Sieci oraz Technologii w Komisji Europejskiej.

Więcej

Europa ma trudności, by sprostać wyzwaniom związanym z migracjami i nie dotyczy to wyłącznie niekontrolowanego napływu uchodźców. Większość państw Zachodu nie znajduje sposobu na efektywną integrację imigrantów. Dlatego też, wbrew oczekiwaniom rządów i ekspertów, przyjmowanie przybyszów z zewnątrz tylko w niewielkim stopniu poprawia sytuację na rynku pracy. Polska powinna mieć to na uwadze i wyciągać wnioski z doświadczeń innych krajów - stwierdziła prof. Krystyna Iglicka-Okólska, ekspert CSM, podczas panelu dyskusyjnego "What solutions do we have to tackle the causes, consequences and fundamentalism challenges of immigration in Europe?" w ramach Warsaw Security Forum.

Więcej

Pomimo rozbieżności pod względem m.in. percepcji zagrożeń, państwa Europy Środkowej powinny zintensyfikować wysiłki na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych. Jest to priorytet, ponieważ nasza słabość zachęca Rosję do agresywnych posunięć. Należy zacieśnić współpracę zbrojeniową, a także rozwijać wielostronne inicjatywy w dziedzinie bezpieczeństwa w ramach NATO i UE. Trzeba także koncentrować się na gromadzeniu dobrych praktyk w różnych obszarach polityki bezpieczeństwa, pogłębieniu współpracy energetycznej oraz skuteczniejszej kooperacji służb specjalnych - powiedział Eugeniusz Smolar, ekspert CSM, podczas konferencji "Voice of the Flank Security Forum" w Bukareszcie.

Więcej

Niedawna krótka wizyta kanclerz Niemiec Angeli Merkel w Indiach nadała specjalne znaczenie harmonijnie rozwijającym się stosunkom pomiędzy Berlinem i New Delhi. Odległym wspomnieniem są już czasy zimnej wojny, gdy Republika Federalna Niemiec, lojalny sojusznik Stanów Zjednoczonych, postrzegała Indie jako satelitę Związku Radzieckiego. Dekady po zjednoczeniu Niemiec i rozpadzie ZSRR oraz w dobie postępującej integracji Indii ze światową gospodarką, oba państwa wypracowały model obopólnie korzystnych relacji. Stanowi on podstawę realizacji wzajemnych interesów i rozwijania wspólnych inicjatyw - pisze Amrita Banerjee w komentarzu "Indo-German ties. Exploring complementarities".

Więcej

W chińskiej numerologii ósemka jest uważana za wyjątkowo szczęśliwą cyfrę. W związku z powyższym, naturalny powinien wydawać się optymizm we wszelkich kwestiach związanych ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), powstałym 8.08.1967 r. W bieżącym roku przypada 48. rocznica funkcjonowania tej organizacji, której cel stanowią - jak wielokrotnie oficjalnie podkreślano - zrównoważony rozwój i stabilność regionu. Niemniej, ostatnie lata są dla ASEAN-u trudne, a jego kluczowe wartości ulegają zmianie wraz z upływem czasu - pisze Rafał Tomański w komentarzu "How to destroy community or is ASEAN still relevant?".

Więcej

Zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, którą prezydent USA Barack Obama lubi porównywać do Dzikiego Zachodu, wymaga zdecydowanych działań państwa i podmiotów prywatnych. Jednak dla polityków temat bezpieczeństwa w sieci nie należy do atrakcyjnych, bo trudno go dostrzec i sprzedać medialnie. Tymczasem postępująca urbanizacja i rosnąca złożoność infrastruktury współczesnego państwa znacznie zwiększają skalę potencjalnych skutków jej uszkodzenia - powyższe wnioski znalazły się w relacji CSM "Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Jak je zapewnić w warunkach cybernetycznego «Dzikiego Zachodu»?", powstałej po Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie.

Więcej

Na początku lat 90. większość Polaków postrzegała Niemcy jako największe zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, zaś Rosja nie cieszyła się taką opinią. Dziś wygląda to odwrotnie. W relacjach polsko-niemieckich doszło do fundamentalnej zmiany na poziomie relacji politycznych i ekonomicznych oraz kontaktów międzyludzkich. Dzięki współpracy z Berlinem Polska może skuteczniej wzmacniać swą pozycję w Europie, lecz nasze kraje powinny przede wszystkim pamiętać, że priorytetem musi być niepodejmowanie działań osłabiających spójność UE i NATO - stwierdził Eugeniusz Smolar, ekspert CSM, podczas konferencji "Germany and the V4 countries: Cooperation in the security and defence area" w Pradze.

Więcej

PARTNERZY