Niewielu państwom udaje się uniknąć pułapki średniego dochodu. Po blisku stu latach wojen, okupacji i odzyskaniu pełnej suwerenności, gospodarka Polski pozostaje w takiej samej relacji do gospodarki Niemiec, jak w 1918 r. Podobna sytuacja ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie relacje ekonomiczne południa i północy kraju przypominają te z lat 40. XIX w. Struktury gospodarcze ulegają zmianie bardzo powoli. Niemniej, pułapka średniego dochodu nie jest kwestią ekonomii, lecz polityki. Narzędzia gospodarcze służą tylko do przezwyciężenia tego problemu, jednak niewiele krajów z nich korzysta - pisze prof. Salvatore Babones (University of Sydney) w komentarzu "Escaping the middle income trap".

Więcej

Zdaniem Amnesty International, dzisiejsza dynamika migracji jest największym kryzysem uchodźczym od czasów II wojny światowej. Na poziomie UE trudność stanowi brak spójnej polityki wobec uchodźców oraz przepisów prawa niezbędnych do jej realizacji – poszczególne kraje kierują się przede wszystkim własnymi interesami. Problem ten stał się obecnie jednym z najważniejszych wyzwań dla Europy  pisze dr Maria Skóra w 59. wydaniu Biuletynu Niemieckiego. W numerze znalazły się również komentarz Magdaleny Pacholskiej "Unijna bezradność w obliczu kryzysu imigranckiego" oraz kalendarium najważniejszych wydarzeń dotyczących Niemiec w okresie 12 lipca - 22 września 2015 r.

Więcej

Polityka wobec Rosji pogłębiła różnice na forum Grupy Wyszehradzkiej i skierowała uwagę Warszawy ku krajom bałtyckim oraz Finlandii i Szwecji, których stanowisko jest podobne do polskiego. W warunkach ograniczonych własnych możliwości obronnych wszystkich państw naszego regionu, istnieje potrzeba integracji działań. Powinna się ona odbywać w ramach NATO, ale żaden kraj nie może przy tym dążyć do tworzenia odrębnej tożsamości. Prowadziłoby to nie tylko do nieskutecznej "koalicji słabych", ale też osłabiałoby gwarancje Sojuszu dla naszych państw - powiedział Eugeniusz Smolar, ekspert CSM, podczas konferencji "Poland, Lithuania, Latvia and Estonia - new community of interests?" w Wilnie.

Więcej

W Suzhou odbył się właśnie szczyt 16 plus 1, czyli spotkanie Chin oraz 16 państw Europy Środkowo-Wschodniej. Polskę reprezentował prezydent Andrzej Duda. Mimo trwającego od 2011 r. rządowego programu "Go China", o Państwie Środka wiemy niewiele, tymczasem Chiny rosną w siłę i mają wizję przyszłości, którą warto poznać. Od początku swojej kadencji (2012) prezydent Xi Jinping mówi rodakom o "chińskim śnie", w nawiązaniu do "American dream". W zrozumieniu strategii kraju, którego gospodarka jest już druga na świecie, ale której ambicje sięgają wyżej, może pomóc książka "Chiński sen" - pisze Rafał Tomański w komentarzu "Śnić po chińsku. Wizja potęgi z perspektywy Pekinu".

Więcej

Zapewnienie mobilności w szybko rozrastających się miastach na świecie jest jednym z kluczowych wyzwań dla rządu każdego państwa. Do tradycyjnych barier o charakterze ekonomiczno-rozwojowym dochodzą nowe czynniki, w tym m.in. konieczność walki ze zmianami klimatycznymi. Nadzieję na pozytywny rozwój sytuacji dają z kolei nowe trendy technologiczne i ogromny potencjał miast w zakresie powstawania nowych idei. Innowacyjne rozwiązania dotyczą m.in. transportu niskoemisyjnego i zwiększania atrakcyjności komunikacji publicznej - pisze Andrzej Turkowski, analityk CSM, w relacji "Mobilność i transport niskoemisyjny. Trendy i rozwiązania przyszłości", powstałej po EFNI w Sopocie.

Więcej

Wiedza o Unii Europejskiej jest zarówno w Polsce, jak i w całej Europie dość niska. Nie zmienia to faktu, że większość polskiego społeczeństwa opowiada się za dalszą integracją kontynentu i jest zadowolona z naszego członkostwa w UE – powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, podczas dyskusji "Co Wielkopolanie sądzą o Unii Europejskiej?", zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu.

Więcej

W kwestii wyzwań związanych z bezpieczeństwem cyfrowym podział między sektorem państwowym a prywatnym nie ma racji bytu, ponieważ uniemożliwia wypracowanie skutecznych rozwiązań ochronnych. Kluczowa jest szeroka współpraca tych sektorów – tym bardziej, że cyberbezpieczeństwo nabiera coraz większego znaczenia ze względu na szybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz nowe rozwiązania i możliwości dostarczane przez rynek - piszą Prezes CSM dr Małgorzata Bonikowska oraz eksperci CSM Michał Szczygielski i Antoni Wierzejski w analizie "Cyber security. Challenge for EU states", opublikowanej przez agencję medialną India News & Feature Alliance (INFA).

Więcej

PARTNERZY