Nowe możliwości rozwoju relacji handlowych i inwestycyjnych pomiędzy krajami Azji Południowo-Wschodniej i Polską oraz zmiany warunków prowadzenia biznesu w państwach ASEAN po utworzeniu w tym regionie strefy wolnego handlu (1 stycznia 2016 r.) - powyższym zagadnieniom poświęcona była konferencja "Wspólnota Gospodarcza Państw ASEAN i jej wspólny rynek – szanse dla Polski i innych państw Unii Europejskiej", zorganizowana w Warszawie przez Ministerstwo Rozwoju RP, Komitet Wspólnoty ASEAN w Warszawie, Krajową Izbę Gospodarczą, CSM oraz ośrodek THINKTANK. Dyskusję moderowała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM i partner w ośrodku THINKTANK.

Więcej

Polska to nie tylko węgiel, ale przede wszystkim innowacje i zielone technologie. Mamy nadzieję, że wizyta w Kopenhadze i na Grenlandii, w której uczestniczą m.in. firmy z klastra GreenEvo, pozwoli zmienić percepcję naszego kraju w Danii - powiedziała dr Henryka Mościcka-Dendys, Ambasador RP w Danii, otwierając misję gospodarczą inaugurującą program "Go Arctic", zorganizowaną przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W ramach wydarzenia odbyło się polsko-duńskie forum biznesu, dyskutowano również o perspektywach dwustronnej współpracy m.in. w dziedzinie energetyki. W spotkaniu i wizycie wzięła udział Prezes CSM dr Małgorzata Bonikowska.

Więcej

Rządy Polski i Wielkiej Brytanii zajmują podobne stanowiska w kwestiach m.in.: współpracy pomiędzy krajami strefy euro i z państwami spoza niej, wzmocnienia konkurencyjności Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego, ograniczenia ciężarów regulacyjnych, zachowania suwerenności państw i zwiększenia roli parlamentów narodowych. Polska nie zgadza się jednak na postulowane przez Londyn prawo do ograniczenia zasiłków dla imigrantów z UE. Zagadnienia dotyczące m.in. relacji polsko-brytyjskich były tematem spotkania poświęconego reformom UE, zorganizowanego w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczył analityk CSM Antoni Wierzejski.

Więcej

Byli ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji, Radosław Sikorski i Carl Bildt, ambasador Szwecji w Polsce Inga Eriksson Fogh oraz ambasador Austrii w Polsce Thomas Buchsbaum uczestniczyli w zamkniętym spotkaniu inaugurującym XII edycję Akademii Młodych Dyplomatów, zorganizowanym przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. Podczas wydarzenia Carl Bildt i Radosław Sikorski zostali uhonorowani nagrodą Rycerz Wolności. W uroczystości wzięła udział Prezes CSM dr Małgorzata Bonikowska.

Więcej

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze ma rozstrzygnąć, jak przebiegają granice na Morzu Południowochińskim. Sprawę wniosły Filipiny przeciwko Chinom, od lat naruszającym integralność terytorialną sąsiednich państw. O sytuacji na Morzu Południowochińskim dyskutowali uczestnicy seminarium zorganizowanego przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych: m.in. Prezes CSM dr Małgorzata Bonikowska, Prezes Akademii Dyplomatycznej Wietnamu (DAV) Dang Dinh Quy, Ambasador Filipin w Polsce Patricia Ann V. Paez i współpracownik CSM Rafał Tomański.

Więcej

Najważniejsze dla dyplomacji ekonomicznej są polskie firmy. Staramy się państwu pomagać na tych rynkach, które oceniacie jako priorytetowe. Doceniamy państwa aktywność i przedsiębiorczość, a także mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie ona jeszcze większa - powiedziała Katarzyna Kacperczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, dziękując firmom i instytucjom współpracującym z MSZ za intensywny udział w misjach i rozwój kontaktów gospodarczych. Spotkanie wigilijne odbyło się w pałacyku MSZ przy ulicy Foksal w Warszawie. Wzięli w nim udział dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM i Michał Smagowicz, członek Zarządu CSM.

Więcej

Europa jest silna nie tylko swoją "soft power", ale także twardym potencjałem. Państwa członkowskie UE mają zarówno arsenał nuklearny i sprawność bojową, jak i ogromne możliwości gospodarcze. Można wytykać słabości Unii Europejskiej, ale nie należy lekceważyć siły Europy - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, podczas spotkania z grupą piętnastu chińskich dziennikarzy, którzy odwiedzili Polskę w ramach całorocznego programu obchodów 40. rocznicy stosunków UE – Chiny. Wizyta w Warszawie została zorganizowana przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na wniosek Ambasady RP w Pekinie. Rozmowa dotyczyła m.in. relacji UE – Chiny, wyzwań gospodarczych oraz międzynarodowych migracji.

Więcej

PARTNERZY