Ekspert CSM, dr Bartłomiej Nowak w rozmowie z Agnieszką Lichnerowicz: „UE zamiast przejść od 2 do 3 stopnia sankcji stworzyła kilka stopni pośrednich pomiędzy 2 i 3. Mało kto pamięta, że sankcje mają zadanie powstrzymujące, a nie tylko potępiające. Przecież zawsze można je cofnąć. Problemem jest też to, że Putin nie ma dobrego wyjścia. Tak rozbujał nacjonalistyczne nastroje w Rosji, tworząc za pomocą mediów alternatywną rzeczywistość, że zamknął sobie drogi wycofania się z konfliktu.”

Więcej

Centrum Stosunków Międzynarodowych wraz z Fundacją im. Friedricha Eberta oraz Israeli European Policy Network współorganizuje konferencję "The Future of Youth in Europe and Israel. Social Exclusion and the Quality of Democracy". W czasie kilku debat w formie okrągłego stołu uczestnicy konferencji będą zastanawiać się m.in. nad społeczno-gospodarczymi wyzwaniami stojącymi przed młodzieżą w Europie i Izraelu oraz kwestiami ożywienia demokracji, walki z wyborczą apatią i populizmem.

Więcej

Tematem tego wydania są wybory do Parlamentu Europejskiego. W artykule przedstawiono kampanię wyborczą w Niemczech, przebieg wyborów oraz ich wyniki w szerokiej, europejskiej perspektywie. Wybory te, nazywane często przełomowymi ze względu na nowe, eurosceptyczne partie polityczne, były i są szeroko komentowane niemal w całej Europie. Szczególnie w Niemczech, w obliczu wewnętrznej debaty nad stopniem zaangażowania w wewnątrzunijne procesy. Autorką artykułu jest Malwina Księżniakiewicz, doktorantka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej

Dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych uczestniczyła w organizowanej przez Fundację Konrada Adenauera konferencji "NATO – Asia / Pacific Dialogue 2014. Cooperative Security in a New Strategic Security Environment", która odbyła się w dniach 24–25 czerwca w Seulu w Korei Południowej. Uczestnicy konferencji dyskutowali m.in. o wpływie rosyjskiej aneksji Krymu na bezpieczeńśtwo międzynarodowe, lekcjach, jakie NATO wyciągnęło z interwencji w Afganistanie oraz wyzwaniach smart defence w zakresie cyber bezpieczeństwa.

Więcej

Ponad 400 przedstawicieli polskiego i wietnamskiego biznesu, podsekretarz stanu w MSZ Katarzyna Kacperczyk i wiceprezes PAIIZ Monika Piątkowska uczestniczyli w polskiej misji biznesowej do Wietnamu, w której udział brała także dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. W czasie misji odbył się szereg spotkań m.in. w ministerstwie rolnictwa Wietnamu. Zwieńczeniem wizyty było Forum Biznesowe w Ho Chi Minh.

Więcej

W ciągu ponad 60 lat niepodległości Indie wyrosły na mocarstwo regionalne, są w G20 i BRICS, dysponują bronią jądrową i aspirują do odgrywania roli jednego z liderów globalnego świata. Jednocześnie cierpią na brak prądu i wody, są skrępowane biurokracją i rozsadzane przez nierówności gospodarcze oraz napięcia społeczne. Rządzenie liczącym 1,2 mld obywateli wieloetnicznym i wieloreligijnym subkontynentem wymaga jednak od jej przywódców uruchomienia wielu umiejętności - pisze w analizie powyborczej sytuacji w Indiach dr Małgorzata Bonikowska.

Więcej

5 czerwca 2014 odbyła się konferencja "Afryka, Belgia, Polska – Współpraca dla Rozwoju" w Brukseli. Seminarium zorganizowane było w ramach aktywizacji współpracy ekonomicznej z kontynentem afrykańskim i dotyczyło perspektyw współpracy na rynku afrykańskim, najważniejszych wyzwań stojących przed polską i belgijską gospodarką w kontekście ekspansji na rynki trzecie, w szczególności afrykańskie.

Więcej

PARTNERZY