Andrzej Turkowski, analityk Centrum Stosunków Międzynarodowych, wziął udział w panelu dyskusyjnym podczas seminarium szkoleniowo-informacyjnego "Doing business in India – Doing business in Poland". Konferencja odbyła się z okazji wizyty delegacji indyjskich przedsiębiorców i przedstawicieli władz regionalnych ze stanu Gudźarat. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat perspektywy rozwoju kontaktów gospodarczych między Polską a Indiami. Dużo uwagi poświęcono także zagadnieniu współpracy polsko-indyjskiej na poziomie regionów.

Więcej

Dr Bartłomiej Nowak, ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych, został współautorem publikacji „Liberal Order in a Post-Western World”, wydanej nakładem waszyngtońskiej Transatlantic Academy. Stanowi ona oryginalny wkład do debaty o przyszłości polityki międzynarodowej w czasie gdy słabnie pozycja Zachodu, a nowe wschodzące potęgi nie przejawiają chęci do wzięcia większej odpowiedzialności za kształt globalnych rozwiązań. Autorami publikacji, obok dr Bartłomieja Nowaka, byli Trine Flockhart, Charles Kupchan, Christina Lin, Patrick Quirk i Lanxin Xiang. Całość w wersji angielskiej oraz omówienie w wersji polskiej dostępne są w dalszej części tekstu.

Więcej

Ekspert CSM, dr Bartłomiej Nowak w rozmowie z Aleksandrą Kaniewską przed szczytem NATO w Walii: "Postulat euroarmii, z międzynarodowym budżetem, miałby niezaprzeczalne ekonomiczne i polityczne uzasadnienie. Tylko wymagałoby to scedowania części suwerenności, czego nikt nie chce. Zamiast tego Europa tkwi w mentalnych artefaktach czasu przeszłego". 

Więcej

Antoni Wierzejski, kierownik projektów CSM, Piotr Buras, dyrektor warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR) oraz Adam Balcer ze studium Europy Wschodniej UW uczestniczyli w spotkaniu organizowanym przez Europejskie Forum Nowych Idei w siedzibie Konfederacji Lewiatan, które poprowadził Zbigniew Gajewski, dyrektor EFNI. Był to pierwszy z cyklu trzech briefingów prasowych poprzedzających forum. Kolejne spotkania poświęcone będą perspektywie realizacji strategicznego programu Europa 2020 oraz konkurencyjności Europy.

Więcej

W tym numerze autorka zajmuje się rolą Niemiec w międzynarodowym Sądownictwie Karnym. W analizie Magdalena Pacholska, prawniczka i doktorantka na Uniwersytecie Wrocławskim, analizuje drogę, którą Niemcy przeszły od Trybunałów Norymberskich, do współczesnego sądownictwa karnego. Tekst analizy powstał w związku z obchodzoną w br. 60. rocznicą ratyfikacji przez Niemcy konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny. Naruszeniami konwencji zajmują się wszystkie międzynarodowe trybunały karne.

Więcej

W zestawieniu polskich towarów eksportowych ważną rolę od lat odgrywają meble, okna, żywność, kosmetyki czy części samochodowe. Ich producenci z sukcesami rywalizują na międzynarodowych rynkach, rozszerzając kierunki ekspansji m.in. na państwa Afryki i Azji. Oprócz tradycyjnych pozycji w handlu zagranicznym, nasz kraj eksportuje też jednak nietypowe towary, takie jak m.in. karty do gry, sztuczne zęby, globusy i warkocze (wartość sprzedaży kart z Polski wyniosła w ubiegłym roku aż 26 mln zł, czyli prawie tyle, ile całego eksportu do Wenezueli). Kierunkom polskiej aktywności handlowej, w tym zwłaszcza rynkom perspektywicznym dla polskich przedsiębiorstw, poświęcone są warsztaty informacyjno-kulinarne ośrodka THINKTANK i firmy DHL, które odbędą się 2 grudnia 2015 r. we Wrocławiu. CSM jest patronem wydarzenia.

Więcej

Wydarzenia ostatnich miesięcy za naszą wschodnią granicą diametralnie zmieniają naturę stosunków Rosji z Zachodem – pisze Andrzej Turkowski, analityk CSM. Kryzys wokół geopolitycznej przyszłości Ukrainy oznacza, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone są zmuszone na nowo zdefiniować swoje relacje z Rosją. Odległą historią wydają się rozmowy między NATO a Rosją o partnerstwie strategicznym, prowadzone w latach 2009–2010. Rośnie napięcie w relacjach politycznych i militarnych, a w przestrzeni informacyjnej trwa już właściwie wojna.

Więcej

PARTNERZY