By ułożyć kiedyś na nowo relacje z Rosją, trzeba zachować jedność świata zachodniego i wierność jego zasadom, one nie mogą być przedmiotem kompromisów – mówił w Jedynce Janusz Reiter, Przewodniczący Rady Fundacji CSM, były ambasador RP w USA i w Niemczech. Ocenił on, że w związku z kryzysem na Ukrainie zmienia się nastawienie Berlina wobec Moskwy. Powiedział też, że zmienia się stosunek krajów zachodniej Europy do bezpieczeństwa. 

Więcej

Do 31 października trwają konsultacje społeczne tego dokumentu prowadzone przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Ministerstwo Gospodarki. O możliwych zmianach w polskim podejściu do realizacji celów strategii „Europa 2020” dyskutowali m.in. Tomasz Gibas z Przedstawicielstwa KE, Horacy Dębowski z Instytutu Badań Edukacyjnych i Julian Zawistowski z Instytutu Modelowania i Analiz Polityk Publicznych. Panel prowadziła Prezes CSM, dr Małgorzata Bonikowska, a dyskusję podsumowała Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. W konferencji głos zabrali także wiceministrowie: Jacek Męcina (MPIPS), Marek Ratajczak (MNIS) i Artur Radziwiłł (MF). W opinii dyrektora Istvana Szekely z Komisji Europejskiej Polska miała dotąd dwa potężne „silniki wzrostu”: eksport i dużą lokalną gospodarkę.

Więcej

"Fundusze strukturalne były dla Polski swego rodzaju „planem Marshalla” i pozwoliły po latach nadrobić wieloletnie zaległości. Jednocześnie, Polska wykorzystała je dla wzmocnienia gruntownych procesów transformacyjnych zachodzących w naszym kraju w ciągu ostatniego ćwierćwiecza" – powiedziała Prezes CSM, dr Małgorzata Bonikowska, na konferencji Beyond “Absorption”: the Impact of EU Structural Funds on Greece (1981-2013). Uczestnicy analizowali przypadek Grecji oraz porównywali efektywność europejskiej polityki spójności we Włoszech, Rumunii i Polsce. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Konrada Adenauera oraz Institute of Diplomacy and Global Affairs w Atenach. Konferencja odbyła się w dniach 19-20 września w Atenach.

Więcej

Brytyjscy politycy stoją przed wyzwaniem określenia wizji przyszłości Zjednoczonego Królestwa oraz powodów, dla których w następnym stuleciu warto będzie jego częściom pozostać razem – pisze dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych w specjalnej analizie na temat „sprawy szkockiej”. Jeśli Szkoci pozostaną w Wielkiej Brytanii, nie powinno to skłaniać Londynu do triumfalizmu, bo sytuacja nadal będzie napięta. Wnioski powinna wyciągnąć także Unia Europejska. Jeśli nie da wszystkim swym członkom poczucia samorealizacji w szerszej wspólnocie i w imię wielkich idei, czekają ją te same napięcia, które dziś przeżywa unia brytyjska. Szkockie referendum pokazuje ważną prawdę o sytuacji Wielkiej Brytanii: mniej więcej połowa szkockiego społeczeństwa kwestionuje dalszy sens bycia w unii z Anglią, Walią i Irlandią Północną.

Więcej

Kontynent afrykański jest miejscem wielkich szans, ale i wyzwań. Aby osiągnąć sukces i zwiększyć swą obecność w Afryce Subsaharyjskiej, Polska musi mieć jasną strategię i działać spójnie, aktywizując i łącząc różne środowiska - powiedziała Prezes CSM, dr Małgorzata Bonikowska, podczas panelu „Afryka w polityce Unii Europejskiej. Szanse i wyzwania dla Polski”, zorganizowanego w ramach I ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. W dyskusji wzięli udział także: dr K. Zajączkowski, Uniwersytet Warszawski – moderator, dr A. Łupina, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr hab. A. Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dr hab. W. Lizak, Uniwersytet Warszawski, mgr A. Masłoń-Oracz, Prezes Maroney Group, mgr P. Pietrowiak, Uniwersytet Warszawski, mgr O. Mensah, Szkoła Główna Handlowa.

Konflikt na Ukrainie zmusza Polskę do pogłębionej analizy priorytetów w polityce wschodniej – piszą dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM i Michał Szczygielski, analityk CSM. Zainicjowane przez Warszawę w 2009 r. Partnerstwo Wschodnie przeżywa obecnie kryzys w wyniku zdecydowanych działań Moskwy, dążącej do utrzymania wpływów w sąsiedztwie. Odpowiedzią Polski powinna być korekta założeń Partnerstwa i propozycja mediacji Wschód-Zachód, prowadząca w dłuższej perspektywie do poprawy w stosunkach naszego państwa z Rosją. Priorytety polskiej polityki wschodniej w kontekście wydarzeń na Ukrainie wydają się jasne – są nimi m.in. dążenie do zwiększenia obecności NATO w Europie Środkowej i krajach bałtyckich.

Więcej

Andrzej Turkowski, analityk Centrum Stosunków Międzynarodowych, wziął udział w panelu dyskusyjnym podczas seminarium szkoleniowo-informacyjnego "Doing business in India – Doing business in Poland". Konferencja odbyła się z okazji wizyty delegacji indyjskich przedsiębiorców i przedstawicieli władz regionalnych ze stanu Gudźarat. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat perspektywy rozwoju kontaktów gospodarczych między Polską a Indiami. Dużo uwagi poświęcono także zagadnieniu współpracy polsko-indyjskiej na poziomie regionów.

Więcej

PARTNERZY