Jeśli 38 stanów zapowiedziało głosowanie w sprawie płacy minimalnej, z czego 15 już ją przegłosowało, powoli zaczyna się doceniać zalety ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększa się nacisk na ograniczenie dostępu do broni, a Obama za pomocą rozporządzenia wykonawczego zliberalizuje prawo dotyczące imigrantów, to Republikanie powinni zdecydowanie dostosować program partii, do rzeczywistości, w której żyją. We wszystkich istotnych kwestiach opinia publiczna jest po stronie rozwiązań proponowanych przez Demokratów.

Więcej

Prezydent Komorowski ostatecznie odwołał swoją listopadową wizytę w Japonii, ale znaczenie tego kraju będzie w Polsce rosło. Powodzenie lub klęska ambitnych planów reform premiera Abe Shinzo, który rządzi od dwóch lat, będą zależały od kondycji japońskiej gospodarki. Jeżeli "Abenomika" przyniesie spodziewane rezultaty to być może uzyska on mandat do głębszych zmian politycznych. Jeśli jednak koniunktury nie uda się trwale pobudzić, Japonię może czekać kolejna "stracona dekada".

Więcej

Rok 2014 okazuje się przełomowy dla niemieckiej transformacji energetycznej. Z jednej strony nowelizacja Ustawy o energiach odnawialnych, która weszła w życie 1.08.2014 r., zapowiada najbardziej radykalne zmiany systemu wsparcia dla OZE od 2000 r. Z drugiej, mimo ogromnego wzrostu eksportu energii elektrycznej oczekuje się, że po raz pierwszy ilość energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych przekroczy 30 proc. - pisze Andrzej Ancygier w najnowszym wydaniu Biuletynu Niemieckiego.

Więcej

Kwestie gospodarcze mają w stosunkach polsko-niemieckich fundamentalne znaczenie. Polska stoi jednak na rozstaju drogi i musi podejmować strategiczne decyzje - albo zdecyduje się na wyjście poza schemat obecnej współpracy gospodarczej z Niemcami, w ramach której jest w znacznej mierze zapleczem dla niemieckiego przemysłu, operając swoją gospodarkę na taniej sile roboczej, albo dokona drugiej transformacji gospodarczej, żeby w niedalekiej przyszłości znaleźć się wśród innowacyjnych gospodarek UE. 

Więcej

Podczas spotkania zorganizowanego przez Young Polish International Network przy wsparciu finansowym Ambasady RFN z ekspertami z Warszawy, Berlina i Londynu młodzi Polacy dyskutowali o zrównoważonym rozwoju, bezpieczeństwie energetycznym i pakiecie energetyczno-klimatycznym po 2020 r. Warsztaty zbiegły się w czasie z zakończeniem 2-dniowych obrad Rady Europejskiej w Brukseli, na których zapadła ostateczna decyzja co do nowych ram polityki klimatycznej i energetycznej.

Więcej

Weto istnieje jako możliwość, ale w praktyce powinno być stosowane w ostateczności, takie podejście zbliża do kompromisu. To dobry sygnał, że w trudnej sprawie – polityki energetyczno-klimatycznej – udało się Europie porozumieć, powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych w audycji EKG na antenie radia TOK FM. Sytuacja międzynarodowa i gospodarcza starego kontynentu się zmieniła, tymczasem Unia płynie kursem obranym dawno temu. To wymaga korekty.

Więcej

Dobrze, że Unia Europejska wreszcie dochodzi do wniosku, że należy się mocniej zaangażować w sprawy świata, niż w sprawy samej siebie – powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM. Dotyczy to zarówno takich zagrożeń jak wirus Ebola, na który Europa zdecydowała się reagować wspólnie, ale także zagrożeń militarnych. Przed nowymi władzami UE, a zwłaszcza przed szefową unijnej dyplomacji, która przejmuje stery na początku listopada, trudne wyzwania, bo wschodnia i południowa granica Unii są bardzo niestabilne.

Więcej

PARTNERZY