Jeśli Europa chce być znów konkurencyjna i przyciągać innowacyjnością, musi stanąć frontem do przedsiębiorców. To oni, a nie urzędnicy czy politycy, tworzą wzrost i miejsca pracy. Nawet najlepszy plan stworzony w Brukseli bez ich udziału się nie uda - powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, na spotkaniu europeistów w Poznaniu. Konferencję zorganizował Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, we współpracy z Ośrodkiem Badań i Edukacji Europejskiej oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Wydarzenie zakończyło cykl 10 spotkań, które środowisko politologów odbyło w 2014 roku z okazji 10-lecia członkostwa Polski w UE.

Więcej

Ekspert CSM, prof. Krystyna Iglicka wzięła udział w spotkaniu z delegacją brytyjskich posłów z Izby Gmin. Grupa, pod przewodnictwem Davida Rutleya, Parlamentarnego Sekretarza Ministra ds. Europejskich Davida Lidingtona składała się z sześciu posłów Partii Konserwatywnej oraz Partii Pracy. Spotkanie odbyło się 3 grudnia, w kilka dni po przemówieniu premiera Davida Camerona, w którym zapowiedział on ograniczenie praw imigrantów w Wielkiej Brytanii oraz, że zażąda od Unii Europejskiej zmiany jej traktatów założycielskich, aby jego kraj mógł ograniczyć migrację z UE. Według propozycji Camerona, imigranci zanim przyjadą na Wyspy, będą musieli mieć konkretną ofertą pracy. 

Więcej

Unia Europejska ma od maja nowy Europarlament, od listopada nową Komisję, na której czele stoi Jean-Claude Juncker, a od 1 grudnia nowego przewodniczącego Rady Europejskiej, Donalda Tuska. Przed nowymi władzami UE poważne wyzwania, tym bardziej, że pomimo wieloletnich wysiłków na rzecz zintegrowania Europy, stary kontynent pozostaje podzielony. Najważniejsze dziś kwestie to wzrost gospodarczy, konkurencyjność i innowacyjność firm oraz praca dla młodych. Podpowiedzi, co można zrobić, aby te cele osiągnąć, dostarcza raport "Przyszłość europejskiej integracji – potrzeba reformy", opracowany przez międzynarodowy zespół ekspertów pod redakcją Güntera Verheugena.

Więcej

Premier Narendra Modi, lider rządzącej obecnie w Indiach partii BJP, zadeklarował nowe otwarcie w polityce rządu centralnego wobec ośmiu północno-wschodnich stanów (tzw. osiem sióstr). Przed wejściem do Unii Indyjskiej były odrębnymi bytami i wciąż są tam żywe separatyzmy lokalne. Kontynuacją ogłoszonego przez poprzedni gabinet BJP w latach 90. programu „Patrz na Wschód” („Look East”) ma być program „Działaj na Wschodzie” („Act East”). Modi przyjechał na kilka dni do 4 stanów, w tym m.in. zainaugurował nową linię kolejową w Assam, wygłosił przemówienie na zakończenie festiwalu Sangai w Inphal, stolicy Manipur, oraz otworzył festiwal Hornbill w Kohimie, stolicy Nagaland.

Więcej

Ochrona własności intelektualnej i jej egzekucja jest podstawą konkurencyjnej gospodarki. CSM oraz ośrodek dialogu i analiz THINKTANK współorganizował z Urzędem Patentowym RP konferencję "Grupa Wyszehradzka – Chiny. Własność intelektualna w strategii biznesowej". Podczas spotkania podkreślono ogromne znaczenie ochrony własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynek chiński oraz fakt, że polskie firmy wciąż mają niską świadomość znaczenia tego aspektu działalności gospodarczej. Andrzej Turkowski, analityk CSM, moderował panel podsumowujący konferencję. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące szans i barier na chińskim rynku dla firm z Grupy Wyszehradzkiej.

Więcej

W dniach 27-28 listopada 2014 roku w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym EXPO Łódź, odbyła się druga edycja Kongresu POLANDAFRICA z udziałem najwyższych przedstawicieli władz polskich oraz rządów afrykańskich. Było to forum dyskusji bieżących zagadnień biznesowych, najlepszych praktyk oraz strategii dla rosnących możliwości wzajemnej współpracy. Było to także kulminacyjne wydarzenie dla agencji inwestycyjnych, organizacji biznesowych, izb gospodarczych oraz przedsiębiorców z Afryki i Polski. Głównym celem Kongresu było wspieranie rozwoju stosunków gospodarczych między Polską a Afryką. Specjalnie na to wydarzenie, wspólnie z THINKTANK, CSM opracował Leksykon Państw Afrykańskich w jęz. angielskim. 

Więcej

Paneliści reprezentujący różne sektory społeczeństwa norweskiego i polskiego analizowali wyzwania społeczno-ekonomiczne obu krajów oraz szanse związane z integracją Polaków w Norwegii. W debacie wzięła udział prof. dr hab. Krystyna Iglicka, ekspert CSM. Podczas spotkania dyskutowano również o stosunkach między Polską i Norwegią w wymiarze kulturalnym. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ambasadę RP w Oslo.

Więcej

PARTNERZY