20

Paź

Analiza trudnej sytuacji w Grecji i roli, jaką Niemcy odegrały w procesie przeciwdziałania kryzysowi w tym kraju w latach 2010–2015 dowodzi, że relacje między Atenami a Berlinem ewoluowały - a ponadto zależały od czynników wynikających na różnych etapach kształtowania polityki w Niemczech i w Grecji oraz w instytucjach wspólnotowych, w tym w Eurogrupie, w Komisji Europejskiej, Europejskim Banku Centralnym czy Parlamencie Europejskim - pisze dr Anna Visvizi (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej) w 58. wydaniu Biuletynu Niemieckiego. W numerze znalazło się również kalendarium najważniejszych wydarzeń dotyczących Niemiec w okresie 23 marca - 9 lipca 2015 roku. 

Biuletyn Niemiecki to wydawany miesięcznie od 2009 r. wspólnie przez Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej periodyk elektroniczny, na łamach którego publikowane są analizy dotyczące bieżącej sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej w Niemczech wraz z kalendarium najnowszych wydarzeń na niemieckiej scenie politycznej.

Zapraszamy do lektury 58. wydania Biuletynu Niemieckiego: