Informujemy o kolejnej edycji programu stypendialnego Niemieckiego Bundestagu realizowanego we współpracy z uniwersytetami berlińskimi. Stypendium skierowane jest do młodych absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych polityką, których kwalifikacje i osobowość predestynują do objęcia ważnych funkcji w ich rodzinnym kraju.

Więcej

Stopa zwrotu z inwestycji w Afryce jest teraz najwyższa na świecie. Europa Zachodnia ma przed sobą dekadę słabiutkiego wzrostu, wysokiego bezrobocia i niewielkiego popytu. Polskie przedsiębiorstwa powinny dywersyfikować handel i inwestycje. Dobrze że rząd nawołuje "Go Africa", ale to nie może być jednorazowa wycieczka. Rząd musi się realnie zaangażować we wsparcie biznesu i otworzyć większą liczbę placówek niż 5 w 40 krajach. Cała rozmowa z Bartłomiejem Nowakiem w TVN CNBC:

Więcej

Zapraszamy na seminarium Integracja dzieci uchodźców oraz dzieci objętych międzynarodową ochroną prawną w polskich szkołach „I-KIDS’’, 22 marca 2013 r. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Palmowa 28, 15-795 Białystok.

Więcej

Centrum Stosunków Międzynarodowych rozpoczyna wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim 3-letni badawczy projekt międzynarodowy TRANSFAM poświęcony migracjom transnarodowym, tworzeniu rodzin i problemom integracji na osi Polska-Norwegia. Projekt finansowany jest z funduszu norweskiego.

Więcej

14 marca 2013 roku odbyła się w Berlinie w Martin Gropius Bau dyskusja panelowa: Polska-Niemcy Drogi do europejskiego partnerstwa, poświęcona raportowi CSM "Polska-Niemcy: Partnerstwo dla Europy?".

Więcej

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego zaprasza na wykład Piotra Nowiny-Konopki "Unia Europejska w oczach Amerykanów" 28 lutego 2013 r.

Więcej

Według Bartłomieja Nowaka z Centrum Stosunków Międzynarodowych, szczyt był bardzo dobry dla Polski, choć zły dla całej Unii Europejskiej. Jego zdaniem dynamika negocjacji była w zbyt dużym stopniu podporządkowana postulatom Wielkiej Brytanii, która przecież zastanawia się nad celem swojego członkostwa w UE.

Więcej

PARTNERZY