Trzecia edycja Europejskiego Forum Nowych Idei dowiodła, że utrzymuje ono wysoki poziom intelektualnej diagnozy i rekomendacji. Konieczne jest jednak poszerzenie tej debaty o głos pokolenia, które odziedziczy Polskę i Europę. Nade wszystko Europa potrzebuje dziś bowiem zaangażowania młodych obywateli. Tekst Małgorzaty Bonikowskiej i Paweła Rabieja opublikowany na łamach magazynu THINKTANK.

Więcej

Wraz ze wstąpieniem do Unii Europejskiej polska polityka zagraniczna utraciła busolę, jaką było dążenie do integracji z najważniejszymi organizacjami Zachodu. Jakimi wartościami powinniśmy kierować się w relacjach ze światem? O obecnym i pożądanym kształcie polskiej polityki zagranicznej dyskutują Andrzej Olechowski i Janusz Reiter na łamach magazynu THINKTANK.

Więcej

Teorie biznesowe są pomocne nie tylko w zarządzaniu firmą. Podobnie jak w organizacjach, także w życiu mamy różne motywacje, strategie i relacje. Jeśli naszym celem jest szczęście, to co powinniśmy zrobić, by je osiągnąć? O tym, skąd mamy wiedzieć, czy osiągnęliśmy sukces i spełnienie zawodowe, o szczęściu, którego źródłem są relacje z rodziną i bliskimi, THINKTANK rozmawia z Rafałem Bauerem, prezesem Próchnik SA i jednym z pomysłodawców Soho Factory.

Więcej

Dr Małgorzata Bonikowska wzięła udział w misji gospodarczej wiceminister Beaty Stelmach w Republice Konga w dniach 17-21 września, gdzie spotkała się z ministrem stanu Gilbertem Ondongo, oraz innymi przedstawicielami administracji publicznej kraju.

Więcej

"Alternatywne ruchy prawicowe w wyborach do Bundestagu"Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Biuletynu Niemieckiego. W tym numerze przedstawiamy nowe prawicowe partie polityczne w Niemczech, ich program wyborczy oraz potencjalne szanse w najbliższych wyborach.Autorem analizy jest Marcin Tujdowski.

Więcej

Dr Bartłomiej Nowak, były dyrektor wykonawczy Centrum Stosunków Międzynarodowych, został stypendystą Transatlantic Academy w Waszyngtonie, gdzie przez rok będzie się zajmował przyszłością demokracji liberalnej w ładzie światowym. Transatlantic Academy jest ośrodkiem badawczym związanym z German Marshall Fund of the United States, której zadaniem jest budowanie wspólnego podejścia do strategicznych wyzwań, jakie stoją przed Europą i Stanami Zjednoczonymi.

Więcej

Raport CSM przedstawia niemieckie i polskie spojrzenie na zagadnienie R2P. Oba kraje popierają tę doktrynę, ale Niemcy są bardziej aktywne w promowaniu jej na scenie międzynarodowej i krajowej, podczas gdy Polska uważa, że winna to robić Unia Europejska w imieniu swoich członków.

Więcej

PARTNERZY