POLAND takes over the presidency of the European Union in the second half of 2011. The government has won some applause in Brussels for its early preparation. One feature of the process has been the government's use of think tanks, both as sounding boards and as advisers. But the following open letter (below the fold), co-authored by the heads of several Polish think tanks and published recently in Gazeta Wyborcza, implies that not everyone is listening. Let's hope that changes.

Więcej

Prezydencja to współzarządzanie Unią Europejską przez kraj, który ją sprawuje. Musi on skupić się na szukaniu kompromisu, a nie wywalczaniu czegoś dla Polski.

Więcej

Centrum Stosunków Międzynarodowych ze smutkiem przyjęło wiadomość o śmierci Profesora Krzysztofa Skubiszewskiego, ministra spraw zagranicznych RP w latach 1989-1993, wybitnego znawcy prawa międzynarodowego.

Więcej

PARTNERZY