Nie ma czegoś takiego jak kryzys strefy euro. To w istocie kryzys finansów publicznych niektórych państw. UE może wyjść z niego wzmocniona, z nowymi instytucjonalnymi rozwiązaniami. Ale najwięcej zależy od powrotu na szybką ścieżkę wzrostu gospodarczego. Bez niego żaden program naprawczy nie zadziała.

Więcej

Polska demografia i gospodarka potrzebują powrotów z emigracji - podkreśla prof. Krystyna Iglicka.

Więcej

Forum Ekonomiczne w Krynicy przyciąga co roku rekordową liczbę uczestników. Dzięki obecności międzynarodowej elity świata polityki i biznesu, Forum jest doskonałym miejscem na dyskusję o bieżących problemach ekonomicznych, a przede wszystkim okazją do spojrzenia w przyszłość.

Więcej

Forum Ekonomiczne Krynica 2011 - Panel Centrum Stosunków Międzynarodowych, 8 września 2011, godz. 10:40

Więcej

Ponad 20 lat od rozpoczęcia transformacji i demokratyzacji Europy Środkowej, zaczynamy stawiać sobie pytanie, czy możemy być przykładem dla przemian w innych częściach świata? Jeśli sukces regionu mierzyć wskaźnikami wzrostu gospodarczego, to Europa Środkowa jest znakomitym przykładem skutecznej transformacji i integracji z Unią Europejską. - pisze Bartłomiej Nowak, ekspert CSM dla Magazynu Liberte.

Przeczytaj więcej na Liberte.pl >>

Bartłomiej Nowak w magazynie „Liberté!” (nr 8/2011) o tym, czy możemy porównywać i wykorzystywać transformację gospodarczą Europy Środkowej jako model przemian dla państw Afryki Północnej.

Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych przyjmie na praktykę studencką osobę, której zadaniem będzie wsparcie koordynatora przy realizacji konferencji Forum Partnerstwa regionalnego: Polska-Białoruś: Pogranicze polsko-białoruskie wobec wyzwań globalnych. Wykorzystanie szans rozwojowych w XXI w.

Więcej

PARTNERZY