Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z MON i ze wsparciem NATO zorganizowało na Zamku Królewskim w Warszawie, w piątek 12 marca 2010 roku, w 11. rocznicę przystąpienia Polski do Sojuszu, trzecią konferencję międzynarodową poświęconą problematyce bezpieczeństwa pt: "Nowa Koncepcja Strategiczna NATO – Zagrożenia globalne, transatlantyckie i regionalne a interesy i miejsce Europy Środkowej".

Więcej

Dnia 11 lutego odbyło się spotkanie młodych ekspertów zajmujących się polityką międzynarodową i stosunkami polsko-niemieckimi. Tematem dyskusji były relacje polsko-niemieckie i treść agendy polsko-niemieckiej.

Więcej

Czwarty Biuletyn Niemiecki z analizą pt. „W połowie drogi do pełnoletności – niemiecka polityka bezpieczeństwa” autorstwa Justyny Gotkowskiej z Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie jest już dostępny na naszych stronach i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Więcej

Wywiad ten stanowi pewnego rodzaju bilans pięciu lat migracji poakcesyjnej. Zwraca uwagę na jej negatywne skutki zwłaszcza w ujęciu regionalnym.

Więcej

Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z MON i ze wsparciem NATO organizuje na Zamku Królewskim w Warszawie, w piątek 12 marca 2010 roku, w 11. rocznicę przystąpienia Polski do Sojuszu, trzecią konferencję międzynarodową poświęconą problematyce bezpieczeństwa pt:

Nowa Koncepcja Strategiczna NATO – Zagrożenia globalne, transatlantyckie i regionalne a interesy i miejsce Europy Środkowej.

Więcej

CSM we współpracy z Ambasadą USA, Fundacją Konrada Adenauera i Biblioteką Publiczną m. st. Warszawy-Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego miało zaszczyt gościć prof. Marka Rozella ze School of Public Policy, George Mason University oraz dominikanina i filozofa Ojca Macieja Ziębę.

Więcej

24 lutego odbyła się debata „Polityka dla zielonych budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną?”. W dyskusji udział wzięli: Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury; Magdalena Stretton, Dyrektor zarządzający WSP Enviro; Anna Janczewska z Biura Handlowego Ambasady USA w Warszawie; Dr inż. Aleksander Panek, Prezes zarządu Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. oraz Piotr Pawlak, dyrektor zarządzający BuildDesk Polska. Dyskusję prowadził Marek Wielgo z Gazety Wyborczej. Debatę otworzył Janusz Onyszkiewicz.

Więcej

PARTNERZY