CSM zachęca do lektury raportu Sophie Vanhoonacker, Karoliny Pomorskiej i Heidi Maurer: "The Council presidency and European Foreign Policy – Challenges for Poland in 2011".

Więcej

Centrum Stosunków Międzynarodowych ma zaszczyt zaprezentować raport Janusza Onyszkiewicza, byłego ministra obrony narodowej i Senior Fellow w CSM, pt. Rosja w europejskiej architekturze bezpieczeństwa/ Russia in European security architecture.

Więcej

W dniach 24-25 czerwca Centrum Stosunków Międzynarodowych już po raz kolejny przeprowadziło szkolenia na obszarze Bałkanów Zachodnich. Jego uczestnikami byli tym razem dziennikarze z Kosowa.

Więcej

17 czerwca w CSM odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu iMAP - Mapa Inicjatyw Integracyjnych w Polsce. Celem spotkania było zaprezentowanie wyników projektu oraz dyskusja na temat przyszłości polityki integracyjnej w Polsce.

Więcej

Wydarzenia w odległej Kirgizji skutkujące ucieczką i późniejszym zrzeczeniem się władzy w obecności przedstawiciela OBWE mogą być przestrogą dla władz w Mińsku, które prezentują postawę balansowania między UE i Rosją. Przejęcie władzy w Kirgizji przez przeciwników prezydenta Kurmanbeka Bakijewa, a w rzeczywistości przez jego dawnych sprzymierzeńców, pozwala na szkicowanie podobnego scenariusza w Białorusi.

Więcej

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się nowy rocznik Deutsches Polen-Institut w Darmstadt na temat migracji "Jahrbuch Polen 2010 Migration". Rocznik prezentuje wiele aspektów dawnej i aktualnej bytności Polaków i osób polskojęzycznych w Niemczech oraz najnowsze trendy migracyjne Polaków w Europie po roku 2004.

W dniach 19-21 maja w siedzibie Centrum Stosunków Międzynarodowych odbyła się zamknięta debata ekspercka: A world transformed. Global challenges from the perspective of Poland. Debata została zrealizowana w ramach corocznego projektu Global Seminar przeznaczonego dla młodych doktorantów i naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu w Lipsku.

Więcej

PARTNERZY