Obszerne sprawozdanie z wykładu prof.Krystyny Iglickiej zamieszczone zostało w brytyjskiej prasie polonijnej.

Więcej

Prezentujemy wywiad z prof. Krystyną Iglicką na temat kryzysu gospodarczego i powrotów z Wielkiej Brytanii, który opublikował polonijny 'Polish Express'

Więcej

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją "NATO - Tasks and Challenges", zawierającą najciekawsze wystąpienia z konferencji "NATO - Wyzwania i zadania".

Więcej

25 marca 2009 roku odbyło się seminarium eksperckie zatytułowane „Trójkąt Weimarski w Unii Europejskiej”.

Więcej

Center for International Relations, German Marshall Fund US and University College London cordially invite for a lecture: Krystyna Iglicka 'The Consequences of Post-Enlargement Migration: A perspective from the Sending Country'.

Więcej

13 marca 2009 roku odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja "NATO - Wyzwania i zadania", zorganizowana z okazji 60-lecia NATO oraz 10-lecia członkostwa Polski w Sojuszu przez Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Kwaterą Główną NATO, Stowarzyszeniem Euro-Atlantyckim oraz Atlantic Council of the United States.

Więcej

10 marca 2009 roku odbyło się spotkanie z udziałem pana dr. Stephana Eisela, posła niemieckiego Bundestagu z ramienia CDU, pt. Dlaczego CDU wspiera projekt "Widoczny znak przeciw ucieczce i wypędzeniom" -Wojna, wypędzenie/przesiedlenie i pojednanie w stosunkach polsko-niemieckich, zorganizowane przez Centrum Stosunków Międzynarodowych i Fundacja Konrada Adenauera.

Więcej

PARTNERZY