The Guardian ukazał się artykuł pt.: "Poland: the lost generation that fled hard-fought freedoms" z udziałem prof. Iglickiej.

Więcej

Prezentujemy pierwszy tekst z serii "Zmiany klimatu - wyzwania dla gospodarki."

Analiza traktuje o roli, jaką węgiel ma szansę odegrać w procesie kształtowania bezpieczeństwa energetycznego, dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii.

Więcej

26 października Eugeniusz Smolar wystąpił na konferencji "Rosja i Unia Europejska w polityce światowej" organizowanej przez Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych. Eugeniusz Smolar, były prezes CSMu, wziął udział w panelu "Interakcje Rosji i Unii Europejskiej w szerokim kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego".

W dniu 22 października w CSM odbyła się debata pt.; Kioto- Kryzys-Kopenhaga”  z udziałem Ministra Środowiska Macieja Nowickiego, Ambasadora Janusza Reitera, redaktora Michała Kobosko oraz redaktora Konrada Niklewicza. 

Więcej

15 Października 2009 Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych zorganizowało ekspercką wideokonferencję na temat potencjału dla rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych („smart grid”) w Polsce.

Więcej

W dniu 13 października 2009 w CSM, w ramach programu: Klimat i Energia, odbyła się dyskusja panelowa w języku angielskim pt.: ”Climate Change Challenges – Winners and Losers” z udziałem Juliana Popowa, dziennikarza, eksperta w dziedzinie komunikacji, społeczeństwa obywatelskiego, środowiska i zmian klimatu, Madaleny Kozmany z „Rzeczpospolitej” oraz Michała Sutowskiego z „Krytyki Politycznej”. W roli moderatora wystąpił Andrzej Bobiński.

Więcej

Ukazała się publikacja "Zmiany klimatu są faktem". Jest to zbiór materiałów przygotowanych w ramach projektu "Zmiany klimatu w świadomości obywateli", realizowanego przez Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju z funduszy European Climate Foundation.

Więcej

PARTNERZY