30 czerwca 2008 roku odbyła się konferencja Europa zmierza na Wschód: Rola Polski i Niemiec w kształtowaniu Wschodniego Wymiaru UE, zorganizowana przez Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

Więcej

27 czerwca 2008 roku odbyła się konferencja Polska w zreformowanej Unii Europejskiej.

Więcej

Z przyjemnością zawiadamiamy, że ukazał się Biuletyn Migracyjny nr 18 wraz z Dodatkiem, który dotyczy właśnie zakończonego dużego badania Ośrodka Badań nad Migracjami "Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia" (zrealizowanego na zlecenie MPiPS).

Więcej

W gazecie "Metro" ukazał się wywiad z prof. Krystyna Iglicką dotyczący emigracji Polaków do Wielkiej Brytanii.

Więcej

Wypowiedź Prezesa CSM, Eugeniusza Smolara, ukazała się w International Herald Tribune.

Więcej

20 czerwca odbyła się debata publiczna "Czy silniejsza Europa oznacza osłabienie NATO? Czy Europa potrzebuje nowej strategii bezpieczeństwa?"

Więcej

19 czerwca 2008 roku odbyło się zamknięte spotkanie eksperckie Polsko-niemiecki okrągły stół - Polityka bezpieczeństwa.

Więcej

PARTNERZY