11 lipca 2007 odbyło się spotkanie ekspertów "Traktat reformujący Unię Europejską - Mandat Konferencji Międzyrządowej – analiza prawno-polityczna - Wnioski dla Polski", zorganizowane przez Niezależny Instytut Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Centrum Strategii Europejskiej demosEUROPA, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Katedra Prawa Europejskiego SGH i Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE WSPiZ im. L. Koźmińskiego.

Więcej

W dniach 28 czerwca - 1 lipca 2007 odbył się 4. Szczyt „Europejskiej Strategii Jałtańskiej” (Yalta European Strategy Summit), w którym uczestniczył prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych Eugeniusz Smolar.

Więcej

Emocje do kwadratu i prawdziwe rezultaty - uwagi po spotkaniu Rady Europejskiej. Skończył się spektakl Rady Europejskiej – pisze Profesor Jerzy Kranz. Jak wypadną recenzje i jakie będą skutki dla Unii i dla Polski?

Więcej

20 czerwca 2007 odbyła się konferencja zatytułowana “EU's Eastern Policy during German Presidency?”.

Więcej

Tomasz Otłowski, "Iran - nowe mocarstwo na Bliskim Wschodzie?"

Autor jest absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu  Warszawskiego oraz Studium Bezpieczeństwa Narodowego na UW. W latach 1997 – 2006 ekspert w zakresie problematyki bliskowschodniej, a następnie szef zespołu analityków w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Obecnie niezależny ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego, publicysta „Polski Zbrojnej”, współpracownik Fundacji Amicus Europae.

Więcej

Center for International Relations and The German Marshall Fund of the United States organized an annual presentation of GMF US survey The Perspectives on Trade and Poverty Reduction 2007.

Więcej

Centrum Stosunków Międzynarodowych zorganizowało w Warszawie konferencję prasową poświęconą pierwszej polsko-niemieckiej książce do nauczania historii w szkole: “Zrozumieć historię - kształtować przyszłość” - Materiały pomocnicze do nauczania historii stosunków polsko-niemieckich w latach 1933 - 1949.

Więcej

PARTNERZY