W "Gazecie Wyborczej" w artykule na temat stosunków polsko-niemieckich cytowany jest ekspert CSM - Piotr Buras.

Więcej

4 października 2007 roku w Tbilisi odbyła się konferencja Georgia in the Transatlantic Security Debate.

Więcej

9 października 2007 miała miejsce konferencja Polska Polityka Zagraniczna na Rozdrożach, organizowana we współpracy Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Spraw Publicznych.

Więcej

Zapraszamy do przeczytania sprawozdania z prezentacji Transatlantic Trends, która odbyła się 26 września 2007 roku.

Więcej

04

Paź

Ukazał się nowy raport: Krystyna Iglicka, Agata Mołdawska "Transatlantycki wymiar migracji sezonowych - programy zatrudniania i wizy jako instrument stymulowania migracji cyrkulacyjnych w Europie i USA".

Więcej

Analiza Krystyny Iglickiej "Kierunki rozwoju polskiej polityki migracyjnej w ramach obszaru legalnej migracji pracowniczej na lata 2007-2012" ukazała się w publikacji finansowanej ze środków EFS "Alternatywny model życia. Badanie przyczyn niepodejmowania zatrudnienia przez osoby bezrobotne' Gdańsk, 2007.

Więcej

Ukazała się nowa publikacja Centrum Stosunków Międzynarodowych pt. Article V and NATO: the Core Clause.

Więcej

PARTNERZY