W pierwszej dekadzie działalności Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych realizowała projekty poświęcone przede wszystkim

  1. integracji Polski z UE,
  2. relacjom dwustronnym Polska – Niemcy, Polska – Rosja i Polska-USA,
  3. wyzwaniom związanym z europejskimi migracjami
  4. zmianom w światowym układzie sił po rozpadzie ZSRR i zakończeniu „zimnej wojny”.