THINKTANK and Centre for International Relations in cooperation with PZU and ORLEN collected exclusive testimonies form architects and witnesses of the Big Change, as well as international politicians’ opinions, who were and still are actively observing it. In a unique publication and on a dedicated website, testimonies from exceptional individuals, including Tony Blair, Javier Solana, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller, Jerzy Buzek, were gathered. The publication opens with an introduction by President Bronisław Komorowski.

Read More

In mid-May Centre for International Relations hosted five public leaders from Myanmar, Honduras, Bolivia and Nicaragua - participants of the project: Rising Stars Alumni Program: Theory and Practice for Emerging Democratic Leaders. During week long sessions, workshops and studio visits, the CIR’s guests found out on Poland’s example how the process of transformation from totalitarian state into a well-functioning democracy and market economy looked like, and how the Polish civil society was created. They also participated in academic lectures concerning theories of economic development, democratic institutions and policy building, financial control, transparency and anti-corruption activities.

Read More

Experts from the Centre for International Relations conducted a survey among Poles living in Great Britain in order to gain knowledge about their sense of belonging to their homeland. Conclusions were published in a report, which will help the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland in developing activities for the Polish community in the last wave of emigration. The most interesting statements have been assembled in short video clips that make up the collective portrait of the Polish community in the UK.

Read More

2 grudnia 2013 r. Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera oraz Stowarzyszeniem Alumni i ośrodkiem analitycznym THINKTANK zorganizowało debatę na temat znaczenia negocjacji w sprawie TTIP dla relacji USA-UE. Celem konferencji było zarysowanie najważniejszych wyzwań stojących przed Europą i USA w kontekście TTIP oraz polskiego stanowiska w tych negocjacjach.

Read More

Efektem rocznego projektu, którego partnerem było Centrum Stosunków Międzynarodowych, została wydana publikacja zatytułowana „Edukacja europejska dla wszystkich”. Liderem projektu był Maison de l’Europe de Paris, a wśród partnerów instytucjonalnych znalazły się: l'Institut Culturel Européen Pierre Werner (Luksemburg), Der Europäische Bund für Bildung und Wissenschaft (Niemcy). Dzięki współpracy w ramach projektu udało się opracować tekst, który istotnie uzupełnia spojrzenie na historię integracji europejskiej, wspólne wartości w ramach UE oraz praktyczny wymiar funkcjonowania wspólnoty.

Read More

Białoruś to piękny kraj pełen sprzeczności i kontrastów. No bo, jak inaczej, jak nie kontrastem można nazwać społeczność, która świadoma jest historii Wielkiego Księstwa Litewskiego, a brak jej tożsamości i przywiązania do wartości jakimi są język, tożsamości, poczucia wspólnoty narodowej. Wreszcie o czym często się zapomina naród, który w demokratyczny sposób wybrał na prezydenta osobę, która okazała się być przywiązana nie tyle do kraju i jego mieszkańców co do władzy. I naród, który od ponad 10 lat nie ma dość siły by powiedzieć mu „dziękujemy, na nowe czasy potrzeba innego przywódcy”.

Read More

Celem projektu „Czyste technologie węglowe”  jest przybliżenie decydentom i polskim środowiskom opiniotwórczym zarówno potrzeby wdrożenia innowacyjnych technologii w energetyce, które mogą być dla Polski pomostem w drodze do innowacyjnej gospodarki. Obok tak określonego celu głównego, równie istotna jest dla nas prezentacja doświadczeń innych krajów w zakresie czystych technologii węglowych, zarówno w obszarze rozwiązań inżynieryjno – technicznych, jak i uregulowań prawnych. By zrealizować te zamierzenia organizujemy kameralne spotkania eksperckie, video-konferencje  oraz publikujemy materiałów robocze, będące przedmiotem debat.

Read More

Celem projektu „Efektywność Energetyczna” było przybliżenie decydentom i polskim środowiskom opiniotwórczym doświadczeń w zakresie różnych działań podejmowanych na świecie w celu poprawienia wydajności energetycznej gospodarek narodowych m.in. systemów inteligentnych sieci elektroenergetycznych, rozwiązań „green building”, czy systemów ewaluacji efektywności energetycznej budynków mieszkalnych czy publicznych.  Cel ten zrealizowaliśmy poprzez organizację kameralnych spotkań eksperckich, video-konferencji, publikację materiałów pomocniczych oraz poprzez rozwijanie współpracy międzynarodowej w tym zakresie.

Read More